Tolkuren aanvragen

Het aanvragen van een tolkvoorziening

Via de website van het UWV kunt u voor uzelf of voor uw kind een tolkvoorziening aanvragen. U vraagt de voorziening aan voor onderwijs, werk en privésituaties.
Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer, of dat van uw kind
 • uw DigiD-inlogcode, of die van uw kind

Let op: als u een tolkvoorziening voor uw kind wilt aanvragen, heeft u de DigiD van uw kind nodig.

Heeft u meer tolkuren nodig dan de uren die u standaard toegekend krijgt? Dan kunt u extra tolkuren aanvragen. Bij UWV in Utrecht is een speciaal team dat zich bezighoudt met de toekenning van tolkuren.

Tolkvoorziening voor WERK

Werkt u in loondienst, bent u op zoek naar werk of werkt u als (startend) zelfstandige? En heeft u een schrijftolk of gebarentolk nodig om uw werk te kunnen doen? Dan kunt u bij UWV een tolkvoorziening aanvragen. UWV vergoedt dan voor een deel van uw werkuren een schrijftolk of gebarentolk.

Wanneer kan ik een tolkvoorziening aanvragen voor mijn werk?

U kunt een schrijf- of gebarentolk aanvragen als:

 • u in loondienst werkt met een vast of tijdelijk contract
 • u geen werk heeft en solliciteert op banen
 • u zelfstandig ondernemer bent of uw eigen bedrijf start

Hoeveel tolkuren vergoedt UWV voor uw werk?

 • voor werk in loondienst: 15% van uw werktijd
 • voor sollicitatieactiviteiten: 15% van de tijd die u besteedt aan deze activiteiten
 • voor werk als (startende) zelfstandige: 25% van uw werktijd

Tolkvoorziening voor ONDERWIJS

Heeft u of uw kind een schrijftolk of gebarentolk nodig bij het volgen van onderwijs? Dan kunt u een tolkvoorziening bij UWV aanvragen. Als u of uw kind een andere opleiding gaat volgen, moet u opnieuw een aanvraag doen. UWV geeft de tolkuren door aan Tolkcontact. Als u niet alle uren in een schooljaar heeft gebruikt, kunt u ze niet meenemen naar het volgende schooljaar.

Wanneer kan ik een tolkvoorziening aanvragen voor onderwijs?

U vraagt een schrijftolk of gebarentolk aan in de volgende situaties:

 • U bent (of uw kind is) jonger dan 30 jaar en volgt regulier onderwijs of speciaal onderwijs cluster 1, 3 of 4.
 • U bent ouder dan 30 jaar en u heeft nog recht op studiefinanciering.
 • U ontvangt een Wajong-uitkering en maakt gebruik van het levenlanglerenkrediet.

Hoeveel tolkuren vergoedt UWV voor onderwijs?

Afhankelijk van uw opleiding vergoedt UWV jaarlijks een standaard aantal tolkuren:

 • 1.000 tolkuren per jaar voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs.
 • 1.600 tolkuren per jaar voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn meer uren, omdat deze leerlingen meer praktijkuren volgen.

Tolkvoorziening voor PRIVÉSITUATIES

Heeft u een schrijftolk of gebarentolk nodig in uw privésituatie? Dan kunt u een tolkvoorziening aanvragen. Als u deze aanvraagt, heeft u een medische verklaring van een arts of specialist nodig.

Waar kan ik de tolkuren voor gebruiken in mijn privésituatie?

U bepaalt zelf wanneer u een tolk gebruikt. Dit kan in veel situaties, bijvoorbeeld bij:

 • een gesprek met een arts
 • een feestelijke gebeurtenis
 • een begrafenis, crematie of huwelijk
 • een uitstapje of hobby
 • vrijwilligerswerk

Hoelang kan ik mijn tolkuren in privésituaties gebruiken?

U hoeft de tolkvoorziening maar 1 keer aan te vragen. Daarna verlengt UWV automatisch ieder jaar de tolkvoorziening.

Welke tolkuren vergoedt UWV in mijn privésituatie?

 • Bent u doof of slechthorend? Dan vergoedt UWV 30 tolkuren per jaar.
 • Bent u doofblind? Dan vergoedt UWV 168 tolkuren per jaar.

Spoedsituaties

U kunt in spoedsituaties altijd gebruikmaken van een tolk, Ook als uw tolkuren bijna op zijn. U kunt in dat geval 24 uur per dag telefonisch of via sms contact opnemen met het spoednummer van Tolkcontact. U vraagt dan achteraf extra tolkuren aan. Wat zijn spoedsituaties? Een spoedgeval is een onverwachte situatie waarop u zich niet heeft kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld:

 • Medische situaties met spoed zoals huisarts, ziekenhuis of crisisopvang (GGZ)
 • Sterfgevallen, begrafenissen en crematies
 • Justitiële situaties of politiesituaties met spoed
 • Een examen (theorie of praktijk; niet vallend onder onderwijsuren)
 • Als uw tolk op het laatste moment afgezegd heeft (bijvoorbeeld door ziekte) en u geen vervanging heeft kunnen regelen.

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?