Klachtencommissie

Klachtencommissie – voor klachten over tolken Gebarentaal en schrijftolken

Mensen die voor de communicatie afhankelijk zijn van een tolk moeten er op kunnen vertrouwen dat de communicatie via een tolk goed verloopt. Als u niet tevreden bent over het verloop van een tolkopdracht en het lukt niet om het probleem op te lossen door met de tolk in gesprek te gaan, dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie over het functioneren van de tolk.

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die aan gebruikers van tolken gebarentaal (NGT, NmG, vierhandengebaren) en aan schrijftolkgebruikers de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of een uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. Indien er een formele uitspraak wordt gedaan over het al dan niet gegrond zijn van de klacht wordt deze uitspraak, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, bekend gemaakt op de website van de klachtencommissie.

De klachtencommissie dient daarnaast ook als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten van tolken gebarentaal en schrijftolken en kan deze klachten indien nodig bespreken met betrokken organisaties, met als doel te komen tot verbetering van tolkdiensten en goede samenwerking in het algemeen.

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier van de klachtencommissie online in te vullen en met de verzendknop onder aan het formulier in te sturen. Wij adviseren u voordat u een klacht indient eerst de informatie op de website van de klachtencommissie goed door te lezen. Als u vragen heeft over de informatie op de website van de klachtencommissie of over het indienen van een klacht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de klachtencommissie via het contactformulier van de klachtencommissie.

Voor meer informatie over de werkwijze, de samenstelling en het reglement van de klachtencommissie kunt u terecht op de website https://klachttolk.nl/

banner_klachtencommissie_tbv_website_1800x250px_grijs.jpg

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?