Tolkvoorzieningen eenvoudiger vanaf 1 juli 2019

Slechthorende, dove en doofblinde mensen kunnen vanaf 1 juli in onderwijs-, werk- en privésituaties terecht bij een centraal loket voor het aanvragen van tolkuren en voor het inzetten van een schrijf- of gebarentolk. Het maakt dan niet meer uit of iemand een tolk wil inzetten voor het volgen van een lesuur of college, het bijwonen van een vergadering of bezoek aan een dokter: als tolkgebruiker heb je vanaf de tweede helft van dit jaar enkel nog contact met UWV en met Tolkcontact (onderdeel van Berengroep). 

Een tolkvoorziening is voor het maatschappelijk leven van mensen met een auditieve beperking van groot belang. Slechthorende, dove en doofblinde mensen hebben het recht een tolk in te zetten op school, op het werk en bij privésituaties (leefdomein). Tolkgebruikers moeten nu nog voor de inzet van een gebaren- of schrijftolk – afhankelijk van de situatie waarin ze een tolk willen gebruiken - bij verschillende organisaties aankloppen. Dat komt omdat de tolkvoorziening onder de verantwoordelijkheid van drie ministeries valt. Deze ministeries – OCW, SZW en VWS - hebben op verzoek van de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken aan UWV gevraagd om een centraal loket te vormen voor onderwijs-, werk- en privésituaties. 

UWV en Tolkcontact

UWV schakelt voor een deel van de dienstverlening Tolkcontact in. UWV beslist over het aanvragen van de tolkvoorziening en over de toekenning van de tolkuren. Binnen het UWV is er één team dat zich gespecialiseerd heeft op het gebied van de tolkvoorziening. Dit team geeft een (extra) toekenning automatisch door aan Tolkcontact. Tolkcontact verzorgt de bemiddeling voor een tolkopdracht, de voorlichting en de facturatie door tolken. Ook is Tolkcontact dag en nacht bereikbaar als iemand met spoed een tolk nodig heeft. 

Eén digitale omgeving 

Alle bemiddelingsaanvragen, ingeplande en afgeronde tolkopdrachten staan straks in één digitale omgeving van Tolkcontact. Voor tolkgebruikers betekent dit dat zij inzicht krijgen in de gebruikte tolkuren én het restant hiervan voor zowel onderwijs, werk als privésituaties. Ook voor tolken is dit gunstig, omdat Tolkcontact vanaf 1 juli 2019 alle facturaties voor de tolkopdrachten in alle genoemde situaties verzorgt. 

In juni worden de tolkgebruikers en tolken verder geïnformeerd over de praktische gevolgen en werkwijze van het centrale loket. 

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?