Voortgang centraliseren tolkvoorziening

Op 21 mei jl. is de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen eveneens aangenomen door de Eerste Kamer. De centralisering van de tolkvoorziening voor het leef-, werk- en onderwijsdomein per 1 juli 2019 is nu dus een feit.

Concreet betekent dit dat UWV beslist over aanvragen van de tolkvoorziening en over de toekenning van de tolkuren. Tolkcontact zal de bemiddeling en voorlichting aan tolkgebruikers en de facturering van declaraties van tolken op zich nemen in opdracht van UWV.

In aanloop naar een centraal loket bij UWV zijn er verschillende klankbordgroep-bijeenkomsten gehouden. De Kerngroep Harmonisatie Tolkvoorziening heeft daarbij -onder andere- gepleit voor het behoud van de prikbordfunctie, wat ook in het debat in de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. VWS heeft naar aanleiding daarvan UWV en Berengroep gevraagd uit te werken hoe binnen de bestaande (financiële) kaders en reeds bestaande mogelijkheden deze functie kan worden gerealiseerd en hierover voor 1 juli 2019 te berichten.

In de Tweede Kamer is tevens een breed gedragen motie van de PvdA-fractie aangenomen, waarin gevraagd wordt aandacht te besteden aan een aantal knelpunten, zoals het onderwijs voor 30+, WSW-medewerkers, tolkvoorziening voor ZZP-ers. Deze groepen hebben minder of geen toegang tot de bestaande tolkvoorziening. Punten waar ook de kerngroep verschillende keren aandacht voor heeft gevraagd.

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?