Over de NSV

Het bestuur van de NSV

Ehran Ester - Voorzitter 

Ehran Ester.jpgEhran woont in Hillegom en heeft daar een eigen advocatenkantoor met twee man personeel in dienst. In 2006 is Ehran plotsdoof geworden en sinds 2007 is hij schrijftolkgebruiker bij zijn werk en bij andere juridische settings. Via de audicien kwam Ehran in aanraking met schrijftolken. Hij vindt het een prachtig beroep dat nog erg onbekend is.

Ehran heeft al veel bestuurservaring en is eind 2014 gevraagd voorzitter te worden van de NSV. Na een statutenwijziging werd het mogelijk een externe voorzitter aan ons bestuur toe te voegen. Tijdens de ALV van 27 juni 2015 is Ehran unaniem verkozen tot voorzitter van de NSV. 

vacature1.jpg

Vacature

Per mei 2023 stopt Ehran als voorzitter van de NSV, hij heeft er dan een termijn van 8 jaren opzitten. Mocht je interesse hebben in de functie van voorzitter, dan mag je een mail sturen naar secretaris@schrijftolk.org!

Voorzitterstaken zijn onder andere: 

 • De algemene leiding van de NSV.
 • Het voorzitten van de Algemene Ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. 
 • Het leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden).

Sandra Benning-Lustenhouwer - Secretaris

Sandra Benning-Lustenhouwer.jpgSandra woont in Zoetermeer. Sinds juni 2011 is zij werkzaam als gediplomeerd schrijftolk.

Achter de schermen beheerde Sandra sinds begin 2014, na het aftreden van de secretaris, het algemene mailadres van de NSV. Dit deed Sandra zo goed dat ze door het bestuur gevraagd is zich kandidaat te stellen voor het secretarisschap. Tijdens de ALV van 28 maart 2015 is Sandra door de leden unaniem verkozen tot secretaris van de NSV. Naast het schrijftolken is ook de Nederlandse Gebarentaal haar passie.

vacature3.jpg

Vacature

Per mei 2023 stopt Sandra als secretaris van de NSV, zij heeft er dan een termijn van 8 jaren opzitten. Mocht je interesse hebben in de functie van secretaris, dan mag je een mail sturen naar secretaris@schrijftolk.org!

Secretaristaken zijn onder andere: 

 • Het voeren van correspondentie namens het bestuur.
 • Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
 • Het houden van het verenigingsarchief.
 • Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze taak kan gedelegeerd worden.
 • Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan zij delegeren.

Vacature - Penningmeester

Wij zijn naarstig op zoek naar een penningmeester voor onze vereniging.

Per mei 2022 is Sasja gestopt als penningmeester, na een periode van maar liefst 14 jaren.

Mocht je interesse hebben in de functie van penningmeester, dan kun je een mail sturen naar secretaris@schrijftolk.org!​​​

vacature2.jpg

Penningmeestertaken zijn onder andere:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
 • Doen en ontvangen van betalingen. 
 • Bijhouden van kas- en bankboek.
 • Maken van het financieel jaarverslag.
 • Afleggen van rekening en verantwoording aan de ALV.
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

De werkgroepen van de NSV

Kascommissie door de jaren

 • Controle over 2009 - Esther W. en Laura
 • Controle over 2010 - Laura en Ria
 • Controle over 2011 - Daniël, Ria en Joke
 • Controle over 2012 - Daniël, Ria en Joke
 • Controle over 2013 - Daniël, Joke en Annemieke S.
 • Controle over 2014 - Daniël, Joke en Annemieke S.
 • Controle over 2015 - Annemieke S. en Ilona
 • Controle over 2016 - Ilona en Rolien
 • Controle over 2017 - Rolien en Sharita
 • Controle over 2018 - Rolien en Sharita
 • Controle over 2019 - Rolien en Gea
 • Controle over 2020 - Rolien en Gea
 • Controle over 2021 - Astrid, Gea en Rolien
 • Controle over 2022 - Astrid en Annemieke S.

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?