Schrijftolk

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een professionele schakel in de communicatie, waardoor men weer gesprekken zonder moeite kan volgen, in allerlei situaties. Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt. Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie aan zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat.

Voor wie kan het inzetten van een schrijftolk nuttig zijn?

Iedereen die minder hoort kan een schrijftolk inzetten. Een schrijftolk is geschikt voor dove, slechthorende of doofblinde mensen. Een schrijftolk is met name geschikt voor mensen die niet gebarenvaardig zijn, dat is vaak het geval bij mensen met een auditieve beperking die pas op latere leeftijd of plotseling is ontstaan. De enige voorwaarde om een schrijftolk in te kunnen zetten, is dat men Nederlands moet kunnen lezen.

Wat zijn de voordelen van het inzetten van een schrijftolk?

Met een schrijftolk naast u, kunt u weer moeiteloos gesprekken volgen op het werk, op school, in de kerk, bij een cursus thuis, bij de dokter of waar dan ook. Gesprekken volgen via een schrijftolk is veel minder vermoeiend dan gesprekken proberen te volgen door middel van spraakafzien (liplezen). Bij gesprekken met meerdere personen tegelijk – zoals bij vergaderingen – krijgt u alle informatie mee, dus ook wie wat zegt. Onderonsjes worden als de situatie dat toelaat ook getolkt. Tijdens het volgen van lessen of hoorcolleges is het voor de tolkgebruiker mogelijk om zelf aantekeningen te maken, aangezien de tolktekst geruime tijd in beeld staat.

Hoe schrijftolkt een schrijftolk?

Velotype PROEen schrijftolk typt op een speciaal toetsenbord, dit is een Velotype Pro toetsenbord of een Veyboard. Alles wat er door iedereen wordt gezegd, wordt door de schrijftolk hierop ingetypt. Op dit toetsenbord typt de schrijftolk lettergrepen in en geen losse letters, hierdoor kan de schrijftolk de spreeksnelheid bijhouden.
Het door de schrijftolk gebruikte lettergrepentoetsenbord wordt met een usb-kabeltje verbonden met een laptop, waarop de tolktekst verschijnt. De tolkgebruiker kan op de laptop alles lezen wat er gezegd wordt, en ook door wie het gezegd wordt. Zo wordt de communicatie tussen de dove of slechthorende persoon en de horende aanwezigen vergemakkelijkt. Een bijkomend voordeel is dat een tolkgebruiker tijdens een hoorcollege, een werkoverleg of een gesprek zelf ook aantekeningen kan maken zonder iets te hoeven missen, aangezien de tolktekst voor langere tijd in beeld blijft staan.

Wordt er letterlijk getolkt?

Afhankelijk van de spreeksnelheid van alle aanwezigen typt de schrijftolk letterlijk of samengevat in wat er door iedereen wordt gezegd. Er wordt door de schrijftolk bovendien (zolang de situatie dat toelaat) ook extra informatie doorgegeven, zoals bijvoorbeeld gelach en stemverheffingen. Ook omgevingsgeluiden worden zoveel mogelijk weergegeven, omdat deze bepalend kunnen zijn voor de sfeer.

Instellingen van de tolktekst

De schrijftolk houdt bij het schrijftolken zoveel mogelijk rekening met de wensen van de tolkgebruiker. Als de tolkgebruiker de tolktekst liever een ander of groter lettertype, of met een andere achtergrondkleur wil lezen op het beeldscherm van de laptop, dan is dit geen enkel probleem en door de schrijftolk helemaal naar de wensen van de tolkgebruiker aan te passen. Dit geldt uiteraard ook als de tolkgebruiker op een extra of eigen tablet de tolktekst meeleest.

Plaatsvervangende notulen?

Een schrijftolk is geen notulist. De tolktekst die door de schrijftolk wordt geproduceerd is een vrijwel letterlijke schriftelijke weergave van wat er besproken is door alle aanwezigen tijdens de tolkopdracht. Na een uur schrijftolken is de tolktekst vaak al veel omvangrijker dan wenselijk zou zijn voor notulen.

Daarnaast geeft de schrijftolk tijdens het schrijftolken niet in de tolktekst weer wat er door de dove of slechthorende tolkgebruiker wordt gezegd, aangezien dat niet nodig is. Op de momenten dat een tolkgebruiker aan het woord is, geniet de schrijftolk vaak van een micropauze om de handen en vingers even snel ‘los’ te schudden.

De tolktekst is dus geen complete weergave van wat er in een werkoverleg of gesprek besproken is, vanwege het ontbreken van de gesproken bijdrage van de tolkgebruiker in de tolktekst.

Wat heeft een schrijftolk nodig?

Voorafgaand aan de tolkopdracht heeft de schrijftolk enkele gegevens nodig van de tolkgebruiker, zodat de schrijftolk na de tolkopdracht rechtstreeks bij de juiste instantie de tolkvergoeding kan declareren.

Tijdens het schrijftolken heeft een schrijftolk een tafeltje en een stoel (liefst zonder leuningen) nodig. En voor langere tolkopdrachten kan het handig zijn om een stopcontact in de buurt van de schrijftolk beschikbaar te hebben.

Apparatuur

De schrijftolk neemt zelf de benodigde apparatuur mee, namelijk een laptop en een Velotype Pro toetsenbord of een Veyboard, en eventueel extra tablets. Het duurt enkele minuten voordat de schrijftolk haar apparatuurVeyboard aangesloten en opgestart heeft, in die korte wachttijd worden er meestal afspraken gemaakt tussen de schrijftolk en de tolkgebruiker over de gewenste scherminstellingen, over het nemen van pauzes en over de inhoud van de tolkopdracht.

Text on Top

Tot enkele jaren geleden was het noodzakelijk dat de schrijftolk zeer dicht in de buurt van de tolkgebruiker of direct ernaast ging zitten, zodat de tolkgebruiker de tolktekst op de laptop van de schrijftolk kon meelezen.

Tegenwoordig maken de meeste schrijftolken gebruik van Text on Top, waardoor de schrijftolk (in dezelfde ruimte) zelf een geschikte zitplaats kan kiezen.

In de laptop van de schrijftolk wordt een Text on Top usb-stick gestoken. Deze stick zendt de door de schrijftolk getypte tolktekst in realtime, dus woord-voor-woord, via een radiosignaal door naar de tablet of laptop van de tolkgebruiker, waar ook een Text on Top usb-stick in wordt gestoken.

De tolktekst kan door de tolkgebruiker zelf ingesteld worden als ondertiteling of op volledig scherm. Daarnaast kan de tolktekst geheel op maat ingesteld worden, dus de tolkgebruiker past zelf de kleur, het lettertype, de lettergrootte en de plaatsing van de tolktekst in het beeld geheel naar wens aan.

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?