Nieuws

Enquête Wbtv

Geplaatst op: 28 dec. 2022

Het Kwaliteitsinstituut Wbtv evalueert de Gedragscode Wbtv voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). In april 2022 informeerden we u hierover en riepen wij u op de enquête over de gedragscode in te vullen. Daarop is veel respons ontvangen van onder meer tolken/vertalers, afnemers, intermediairs en tolkopleidingen. Het Kwaliteitsinstituut ziet hierin aanleiding om een voorstel te doen voor herziening van de Gedragscode Wbtv. Bij deze geven we u een tussenstand in die evaluatie en het herzien van de Gedragscode Wbtv.

NSV webinar: Wijs naar het onderwijs

Geplaatst op: 10 jul. 2021

Stel: je bent afgestudeerd in deze coronatijd en je hebt alleen nog maar online geschrijftolkt. Het nieuwe schooljaar gaat na de zomervakantie van start maar je bent nog nooit in een klaslokaal geweest, in je functie als schrijftolk. Of: je hebt wel wat ervaring, maar nog niet zoveel. Hoe kom je dan beslagen ten ijs in al die verschillende situaties die zich tijdens een schooldag voordoen?

Nederlandse Gebarentaal erkend!

Geplaatst op: 7 apr. 2021

Met de ondertekening van de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal, door de koning en na publicatie in het Staatsblad, is de Nederlandse Gebarentaal nu dan eindelijk echt officieel erkend.

Brochure De Schrijftolk

Geplaatst op: 30 dec. 2019

Er is hard gewerkt aan een nieuwe versie van onze brochure 'De Schrijftolk'. Deze update was nodig vanwege de wijzigingen in de tolkvoorziening die per 1 juli 2019 zijn ingegaan. Je kunt de brochure binnenkort ook online inzien.

NSV-schrijftolken in Nederland

= schrijftolk, = combitolk, = student

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?