Workshops & ALV's

Zaterdag 18 mei 2019: ALV met aansluitend een workshop    Logo NSV          
Noteer de ALV alvast in jouw agenda: 18 mei 2019 van 10.00-12.00 uur de ALV van de NSV in De Boogh in Utrecht.

De werkgroep nascholingen organiseert aansluitend op de ALV een workshop 'Schrijftolken van een yogales' van 13.00 - 15.00 uur, op dezelfde locatie. 

Informatie over de workshop 'Schrijftolken van een yogales'
Yoga heeft duizenden jaren overleefd en wordt vandaag de dag door miljoenen mensen over de hele wereld dagelijks beoefend. Dat moet wel iets goeds te bieden hebben, toch? Wij schrijftolken komen zo ook steeds vaker een aanvraag voor een yogales tegen. Maar hoe pak je dat aan? Bij een tolkopdracht is er geen mogelijkheid om met verschillende dingen te experimenteren. Daarom kun je dat bij deze nascholing wél doen.
  • Welke apparatuur heb je nodig voor het tolken van een yogales (beamers, laptops, tablets)?
  • Wat is de beste opstelling van de beamers en tablets bij het tolken van een yogales (projecteren op het plafond t.b.v. van de communicatie tijdens de ontspanningsoefening)?
  • Welke tolkstrategieën pas je toe? Rode draad, letterlijk en/of uitschrijven van uitspraken als: 'zet je been daar neer' of 'zet je been recht naar achteren met je voet schuin naar buiten' (meer beschrijvend dan letterlijk).
  • Ervaren hoe het is als dove om een yogales te volgen en hoe vertaal je die ervaring naar jouw praktijk van schrijftolk.
  • Hoe zet ik yoga in tijdens een tolkopdracht in de vorm van een microbreak?
Programma
12:30- 13:00 uur
• Ontvangst met koffie en thee
13:00-13:15 uur
• Welkom
• Inventariseren persoonlijke leerdoelen
• Uitleg workshopopzet en Indelen in groepen
13:15-13:55 uur
• Groep 1 schrijftolken van de yogales
• Groep 2 deelnemen aan een yogales met ruis en geluiddemping
• Uitwisselen van ervaringen
13:55-14:35 uur
• Groep 2 schrijftolken van de yogales
• Groep 1 deelnemen aan een yogales met ruis en geluiddemping
• Uitwisselen van ervaringen
14:35-15:00 uur 
• Reflectie, evaluatie en afsluiting

Voorbereiding
Deelnemers downloaden voorafgaand aan de workshop (thuis) de app met witte ruis op hun telefoon of MP3-speler en nemen deze mee naar de workshop, alsmede oortjes, Velotype/Veyboard, laptop, tablets, beamers en yogamat*.
*De deelnemers die geen yogamat hebben zullen een yogamat kunnen gebruiken van de workshopleiders.

Praktische informatie
Datum: zaterdag 18 mei 2019
Tijd: 13:00-15:00 uur
Locatie: Van Bijnkershoeklaan 10, 3527 XL Utrecht
Kosten: Schrijftolklid €50, Studentlid: €25,-. Niet-lid €100,-
RTGS-punten: Categorie 1 Taal- en tolkvaardigheden: 0,2 NPT
Aanmelden voor de ALV, de lunch en/of de workshop kan via deze link!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.
Zaterdag 1 en 15 juni 2019: Het tolken van een congres is een proces              Logo NSV          
GEANNULEERD WEGENS TE WEINIG AANMELDINGEN!
Als jij je schrijftolkvaardigheden wil verbeteren, dan is dit de perfecte nascholing voor jou! 
In deze tweedaagse nascholing worden de tolkstrategieën en -technieken verdiept, zodat je er klaar voor bent om een congres te tolken. Bij een congres worden namelijk veel verschillende vaardigheden van je gevraagd. Dat wat je daar inzet, kun je dagelijks bij je andere tolkopdrachten gebruiken.

NB: Deze nascholing gaat niet in op de praktische zaken, maar op de schrijftolkvaardigheden.

Dag 1
08:45u - 09:15u Binnenkomst & kennismaking
09:15u - 10:00u Theorie van het werken op een congres
10:00u - 10:15u Voorbereiden congres n.a.v. uitgedeelde documentatie
10:15u - 10:30u Fictief tolken van een congres, met schermopname
10:30u - 12:30u Bespreking van het proces tussen input & output
12:30u - 13:15u Lunchpauze
13:15u - 13:30u Interne feedback
13:30u - 13:45u Voorbereiding Tolken op een Congres
13:45u - 14:00u Fictief tolken van een congres, met schermopname
14:00u - 14:15u Pauze
14:15u - 16:15u Bespreken van het leerpunt per persoon
16:15u - 16:45u Terugkoppeling & evaluatie
16:45u - 17:00u Uitdelen van huiswerk

Dag 2
09:00u - 09:15u Terugkoppeling vorige week
09:15u - 10:00u Bespreking Werken als team
10:00u - 10:45u Uitvoering Werken als een team
10:45u - 11:00u Pauze
11:00u - 12:30u Bespreking proces tussen input & output
12:30u - 13:15u Lunchpauze
13:15u - 16:15u Uitwerking, bespreking tips & tricks &discussie
16:15u - 17:00u Evaluatie

Datum: Zaterdag 1 en 15 juni 2019
Locatie: Trainingshub Woerden, Johan de Wittlaan 2 , 3445 AH Woerden
RTGS-punten: Categorie 1 Tolkvaardigheden 1,425 NPT
Kosten: Schrijftolklid: €300,- , Studentlid: €150,- , Niet-lid: €500

Aanmelden voor de workshop kan niet meer, want: GEANNULEERD WEGENS TE WEINIG AANMELDINGEN!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.

 

 

TolkInsigne: Coaching (doorlopend)              Logo TolkInsigne          
Tolken doe je als schrijftolk meestal alleen en je bent in een tolksituatie vaak onzichtbaar. Met coaching sta je weer voor even samen, om een stand van zaken op te maken! 
Wat bevalt je in het tolken, wat zijn jouw kwaliteiten, wat zou je anders willen? Hoe wil je zichtbaar zijn op jouw eigen wijze? Welke bril past jou?

Je kunt vragen en dilemma’s inbrengen en ontdekken welke oplossingen, tolksettings en attitude bij jou passen.
Coaching kan eenmalig of in een traject, jij bepaalt het pad. Bel vrijblijvend voor informatie. NPT (AT 2u of meer).

Meer Informatie vind je op de website van TolkInsigne.
TolkInsigne: meebuigen of eigen kleur ontdekken              Logo TolkInsigne          
‘Een paperclip is een meervoudig gebogen metalen draadje waarmee enkele velletjes papier bijeen gehouden kunnen worden zonder het papier te beschadigen.’ 

Wil jij ook meerdere van jouw kwaliteiten als schrijftolk ontdekken, met elkaar combineren en samenbinden? Zonder beschadigingen, waarbij we juist kijken naar wat goed gaat en wat bij jou past. Waardoor je als tolk kunt groeien? 

Kom dan eens langs bij TolkInsigne voor training, coaching of intervisie.