Workshops & ALV's

Vrijdag 29 maart 2019: Help!.....Een brailleleesregel         Logo NSV          
Als een schrijftolk wordt aangevraagd door een doofblinde klant, is de meest voor de hand liggende oplossing dat de schrijftolk zijn/haar beeldscherm en snelheid van typen aanpast. Maar er is nog een manier waarop schrijftolken voor doofblinden kunnen tolken, namelijk met een brailleleesregel.

De brailleleesregel is geen standaardoplossing die voor elke doofblinde klant van toepassing is. Bij het expertisecentrum Koninklijke Visio werken klanten een aantal criteria af, waarna ze kunnen kiezen voor de ideale brailleleesregel.

De mogelijkheid om als schrijftolk te oefenen met een brailleleesregel is beperkt, aangezien schrijftolken niet zelf een brailleleesregel bezitten. De werkgroep Nascholingen heeft, in samenwerking met Koninklijke Visio, de unieke mogelijkheid gecreëerd om schrijftolken te laten oefenen met verschillende brailleleesregels, waarbij zij feedback krijgen van ervaringsdeskundigen.

Het programma is als volgt:
Om 09:30u is er een inloop. Om 10:00u start het programma

Kennismaking
• Wie zijn wij?
• Wie zijn de deelnemers en wat brengen ze mee aan kennis?

Doelgroep
• Wie is de doelgroep?
• Wat is hun achtergrond - identiteit?
• Waar liggen hun behoeftes?

Visueel systeem
• Kennismaking visueel systeem Communicatie & begeleiding
• Begeleiderstechnieken
• Communicatietechnieken
• Onderdompeling

Brailleleesregel
• Hoe komt een keuze tot een brailleleesregel tot stand?
• Hoe ziet een traject eruit?
• Wat komt er allemaal bij kijken?
• Welk trainingen komen aan bod?
• Keuzestress brailleleesregels

Aan de slag
• Brailleregel aansluiten + tolken & feedback
• Zelfervaring 

Datum:       vrijdag 29 maart 2019
Tijd:           10:00 uur – 16:00 uur, inclusief koffie/thee en lunch
Locatie:       Koninklijke Visio - Hettenheuvelweg 41-43 – 1101 BM Amsterdam
RTGS:         Categorie 1 Tolkvaardigheden: 0,3 NPT – Categorie 3 Doelgroepen: 0,25 NPT
Kosten:       Schrijftolklid: €150,-   Studentlid: €100,-    Niet-lid: €250,-

Aanmelden voor deze workshop kan via deze link!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.
Zaterdag 18 mei 2019: ALV met aansluitend een workshop    Logo NSV          
Noteer de ALV alvast in jouw agenda: 18 mei 2019 van 10.00-12.00 uur de ALV van de NSV.

De werkgroep nascholingen organiseert aansluitend op de ALV een workshop van 13.00 - 15.00 uur, op dezelfde locatie. 
Aanmelden voor de ALV, de lunch en/of de workshop kan pas nadat de uitnodiging daarvoor verstuurd is!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.
Zaterdag 1 en 15 juni 2019: Het tolken van een congres is een proces              Logo NSV          
Als jij je schrijftolkvaardigheden wil verbeteren, dan is dit de perfecte nascholing voor jou! 
In deze tweedaagse nascholing worden de tolkstrategieën en -technieken verdiept, zodat je er klaar voor bent om een congres te tolken. Bij een congres worden namelijk veel verschillende vaardigheden van je gevraagd. Dat wat je daar inzet, kun je dagelijks bij je andere tolkopdrachten gebruiken.

NB: Deze nascholing gaat niet in op de praktische zaken, maar op de schrijftolkvaardigheden.

Dag 1
08:45u - 09:15u Binnenkomst & kennismaking
09:15u - 10:00u Theorie van het werken op een congres
10:00u - 10:15u Voorbereiden congres n.a.v. uitgedeelde documentatie
10:15u - 10:30u Fictief tolken van een congres, met schermopname
10:30u - 12:30u Bespreking van het proces tussen input & output
12:30u - 13:15u Lunchpauze
13:15u - 13:30u Interne feedback
13:30u - 13:45u Voorbereiding Tolken op een Congres
13:45u - 14:00u Fictief tolken van een congres, met schermopname
14:00u - 14:15u Pauze
14:15u - 16:15u Bespreken van het leerpunt per persoon
16:15u - 16:45u Terugkoppeling & evaluatie
16:45u - 17:00u Uitdelen van huiswerk

Dag 2
09:00u - 09:15u Terugkoppeling vorige week
09:15u - 10:00u Bespreking Werken als team
10:00u - 10:45u Uitvoering Werken als een team
10:45u - 11:00u Pauze
11:00u - 12:30u Bespreking proces tussen input & output
12:30u - 13:15u Lunchpauze
13:15u - 16:15u Uitwerking, bespreking tips & tricks &discussie
16:15u - 17:00u Evaluatie

Datum: Zaterdag 1 en 15 juni 2019
Locatie: Trainingshub Woerden, Johan de Wittlaan 2 , 3445 AH Woerden
RTGS-punten: Categorie 1 Tolkvaardigheden 1,425 NPT
Kosten: Schrijftolklid: €300,- , Studentlid: €150,- , Niet-lid: €500

Aanmelden voor de workshop kan via deze link!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.
TolkInsigne: Coaching (doorlopend)              Logo TolkInsigne          
Tolken doe je als schrijftolk meestal alleen en je bent in een tolksituatie vaak onzichtbaar. Met coaching sta je weer voor even samen, om een stand van zaken op te maken! 
Wat bevalt je in het tolken, wat zijn jouw kwaliteiten, wat zou je anders willen? Hoe wil je zichtbaar zijn op jouw eigen wijze? Welke bril past jou?

Je kunt vragen en dilemma’s inbrengen en ontdekken welke oplossingen, tolksettings en attitude bij jou passen.
Coaching kan eenmalig of in een traject, jij bepaalt het pad. Bel vrijblijvend voor informatie. NPT (AT 2u of meer).

Meer Informatie vind je op de website van TolkInsigne.
TolkInsigne: meebuigen of eigen kleur ontdekken              Logo TolkInsigne          
‘Een paperclip is een meervoudig gebogen metalen draadje waarmee enkele velletjes papier bijeen gehouden kunnen worden zonder het papier te beschadigen.’ 

Wil jij ook meerdere van jouw kwaliteiten als schrijftolk ontdekken, met elkaar combineren en samenbinden? Zonder beschadigingen, waarbij we juist kijken naar wat goed gaat en wat bij jou past. Waardoor je als tolk kunt groeien? 

Kom dan eens langs bij TolkInsigne voor training, coaching of intervisie.