Workshops & ALV's

Dinsdagen 27-06/04-07/11-07: workshop NmG driedaagse                             Logo NSV          
Voor iedereen die aan de slag wil met NmG hebben we een driedaagse nascholing die goedgekeurd is door het RTGS!! Deze nascholing is voor iedere schrijftolk toegankelijk, echter krijgen alleen de tolken van vóór de AD-opleiding nascholingspunten toegewezen.

Tijdens deze drie avonden ga je aan de slag met het lexicon specifiek gericht op dialogen voor, tijdens en na de schrijftolkopdracht. Dit geeft je handvaten om ten alle tijde met je klant te communiceren. Steeds meer van onze klanten zijn gebarentaalvaardig en wij hebben niet altijd ons toetsenbord in de aanslag. Het is belangrijk om ook zonder dat toetsenbord in contact te zijn met onze klanten.

NmG is dé manier om met onze diverse klanten te communiceren.

Programma

Les 1: 27 juni 2017 
Welkom + uitleg drie daagse workshop + programma les 1
Voorstelronde
NmG Quizje
Lexicon aanbod “voor en aanvang opdracht”
Partneroefening “klant en tolk” 
Nabespreking oefening en afsluiten

Les 2: 4 juli 2017 
Welkom + korte terugblik op les 1 + programma les 2 
Lexicon aanbod “tijdens de tolkopdracht”
Groepsoefening (3 of 4 deelnemers) 
Situaties met teamtolken, twee klanten tegelijk of spreker/stoorzender.
Kringoefening waarbij aandacht wordt besteed aan ingebrachte verzoek thema’s 
Nabespreking en afsluiten

Les 3: 11 juli 2017 
Welkom + korte terugblik op les 2 + programma les 3 
Eindspel bevat lexicon “afsluiten opdracht” en herhaling lexicon uit les 1 + 2
Lexicon “afsluitende opdracht” centraal
Evaluatie + afronden

Het is van belang om alle avonden te volgen om nascholingspunten toegekend te krijgen!!

Datum:     Dinsdag 27 juni; dinsdag 4 juli; dinsdag 11 juli
Tijd:         19.30- 21.30 uur
Locatie:     Vergader Inn, Croeselaan 207, 3521 BN Utrecht
Kosten:     Schrijftolklid : €150,-, niet lid: €225,-
RTGS:       Categorie 1: 0,6 NPT

Je kunt je aanmelden voor deze workshop via deze link!

De deelnamekosten voor de workshop zullen in de week voorafgaand aan de workshop automatisch van het door jou opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Kosteloos afmelden voor een NSV-workshop kan tot uiterlijk twee weken voor de workshopdatum, na deze datum zullen de gehele deelnamekosten in rekening worden gebracht. De NSV behoudt het recht een workshop te annuleren bij een te laag aantal deelnemers.