Kwaliteitsbewaking

Stichting RTGS
Binnen Nederland registreert Stichting RTGS de gekwalificeerde schrijftolken en gebarentaaltolken. Stichting RTGS bewaakt de kwaliteit van deze tolken, onder meer door specifieke opleidingseisen te stellen aan tolken bij inschrijving in het register. Stichting RTGS bevordert de kwaliteit en professionaliteit van alle geregistreerde tolken, door nascholing verplicht te stellen zodat de tolk zijn of haar vaardigheden uitbreidt en versterkt. Alle schrijftolken die zich in het Register van Stichting RTGS willen inschrijven, moeten zich houden aan de beroepscode en het beroepsprofiel zoals opgesteld door de NSV.

De klachtencommissie
Mensen die voor de communicatie afhankelijk zijn van een tolk moeten er op kunnen vertrouwen dat de communicatie via een tolk goed verloopt. Als u niet tevreden bent over het verloop van een tolkopdracht en het lukt niet om het probleem op te lossen door met de tolk in gesprek te gaan, dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie over het functioneren van de tolk.

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die aan gebruikers van tolken gebarentaal (NGT, NmG, vierhandengebaren) en aan schrijftolkgebruikers de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of een uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. Indien er een formele uitspraak wordt gedaan over het al dan niet gegrond zijn van de klacht wordt deze uitspraak, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, bekend gemaakt op de website van de klachtencommissie.

De klachtencommissie dient daarnaast ook als signaleringspost voor wat er aan klachten leeft bij de klanten van tolken gebarentaal en schrijftolken en kan deze klachten indien nodig bespreken met betrokken organisaties, met als doel te komen tot verbetering van tolkdiensten en goede samenwerking in het algemeen.

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier op de website www.klachttolk.nl online in te vullen en met de verzendknop onder aan het formulier in te sturen naar de klachtencommissie. Wij adviseren u voordat u een klacht indient eerst de informatie op de website goed door te lezen! Als u vragen heeft over de informatie op de website of over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met  het secretariaat van de klachtencommissie via het contactformulier dat u op de website vindt bij ‘contact’.

Voor meer informatie over de werkwijze, de samenstelling en het reglement van de klachtencommissie kunt u terecht op de website www.klachttolk.nl.