Pilot Tolkvoorziening

UWV start met een pilot voor klanten die gebruikmaken van een schrijf- en/of gebarentolk in de arbeidssituatie. Het gaat hierbij om een vrije besteding van het budget van maximaal 15% die klanten toegekend hebben gekregen voor de arbeidssituatie, zoals bijvoorbeeld teamtolken en buitenland. In deze proef wil UWV onderzoeken hoe zij hun klanten meer eigen verantwoordelijkheid kunnen geven. Dit betekent dat een klant zonder toestemming van UWV in alle arbeidssituaties en daaraan gerelateerde activiteiten binnen het aan een klant toegekend budget, een tolk kan inzetten. U hoeft vooraf geen toestemming meer te vragen aan ons als: 

 • u meerdere tolken tegelijk nodig heeft (teamtolken); 
 • u een (team) tolk nodig heeft voor werk in het buitenland.

Hoe werkt de proef?

 • De proef loopt een jaar. UWV berekent voor de duur van de proef het aantal uren voor een tolk en stelt een budget voor reiskosten vast.
 • De klant kan zelf bepalen welk type tolk het beste kan worden ingezet. 
 • Periodiek krijgt de klant die meedoet aan de proef inzicht in de gebruikte uren en resterend budget. 

Er kunnen maximaal 30 klanten van UWV meedoen aan de proef. Als er meer aanmeldingen zijn dan selecteert UWV de kandidaten, zodat klanten met verschillende leeftijden, opleidingsniveau en beroepen vertegenwoordigd zijn in de pilot. (klik hieronder op 'lees verder')

Na de pilot

Aan het einde van de proef willen we graag de ervaringen van de deelnemers weten. Dit doet UWV door middel van een interview. Daarnaast vergelijkt UWV het aantal uren en type tolkopdrachten met het gebruik in voorgaande jaren. Na de proef besluit UWV – op basis van de ervaringen - of deze manier van werken in de proef een vaste regeling wordt. 

Opgeven voor deelname aan de pilot Tolkvoorziening

U kunt zich tot en met 24 december 2015 opgeven via een mail aan Dovenschap: info@dovenschap.nl.
Vermeld als onderwerp: opgave UWV-pilot.

Vermeld in de e-mail de volgende gegevens:

 • naam
 • e-mail adres
 • leeftijd
 • hoogst genoten opleiding
 • beroep
 • BSN

Dovenschap verzamelt de aanmeldingen voor de pilot en geeft deze door aan UWV. Vervolgens selecteert UWV 30 deelnemers. Iedereen die zich opgegeven heeft, krijgt van UWV bericht over eventuele deelname aan de pilot.