NSV workshop: HELP! Ik word ondernemer....

Helaas zijn er niet genoeg aanmeldingen binnengekomen voor deze speciaal voor studenten opgezette workshop. Daardoor ziet de werkgroep nascholingen zich genoodzaakt de workshop te annuleren. Wij zijn van plan deze workshop komend jaar opnieuw aan te bieden. Er zal tezijnertijd informatie over op deze site komen te staan, en een uitnodiging tot inschrijving volgt ook dan weer via de mail.

Laatste stand van zaken m.b.t. het PIN-project

Stichting RTG heeft op verzoek tijdens de afgelopen ALV van de NBTG de tijd gekregen om vragen van leden te beantwoorden. Vervolgens heeft de Stichting aangeboden ook bij de NSV voorlichting te komen geven. Op dit moment heeft het bestuur van de NSV geen signalen van leden ontvangen die om uitleg verlegen zitten, dus hebben wij aangegeven dat wij graag van het aanbod gebruik maken wanneer er meer duidelijk is (klik op de titel of op 'lees verder').

Nationale ZZP infodagen 2009

Foto van beursgebouw in HoutenVrijdag 20 en zaterdag 21 november organiseert ZZP Nederland "De Nationale ZZP Infodagen" in Houten. Op 3000 m2 kunt u zich laten informeren over zelfstandig ondernemen. Op de beurs is zowel voor de startende ZZP'er als voor de ervaren zelfstandige veel informatie te verkrijgen (klik op 'lees verder').

KPMG vragenlijst - vriendelijk doch dringend verzoek!

Beste schrijftolken, naar aanleiding van binnengekomen en in de wandelgangen opgevangen opmerkingen van enkele collega's, zowel schrijftolken als gebarentolken, achten wij het nodig jullie toch nogmaals op het belang van het KPMG-onderzoek te wijzen. Wij als bestuur van de NSV vinden het verontrustend te horen, dat velen die verzocht zijn de vragenlijst in te vullen, deze vragenlijst 'te veel werk' of 'te summier en daardoor nutteloos' vinden, en dat vele tolken daarom niet van plan zijn hun medewerking aan dit onderzoek te verlenen (klik op 'lees verder').

Onderzoek inkomensneutraliteit KPMG

Pas geleden heeft het NBTG-bestuur een tweede mediationbijeenkomst gehad met het UWV. Aan de hand van die bijeenkomst zal er een onderzoek gestart worden door een onafhankelijk adviesbureau. Doel van dit onderzoek is om te bepalen of bij het doorvoeren van de wijzigingen in de vergoedingsnorm per 2009 is voldaan aan het uitgangspunt inkomensneutraliteit. Om dit te kunnen bepalen worden de inkomsten van (schrijf)tolken uit het eerste half jaar van 2007 vergeleken met de inkomsten uit het eerste half jaar van 2009.

Foto's WereldDovenDag 2009 in Bergen op Zoom

Foto NSV standAfgelopen zaterdag, 26 september was het weer WereldDovenDag, dit keer in Bergen op Zoom. Hoewel de activiteiten op verschillende plaatsen in de stad plaatsvonden, is er toch de hele dag wel aanloop geweest op de informatiemarkt (klik op de titel of op 'lees verder' voor de foto's).

Persbericht: eerste afgestudeerden AD Schrijftolk

Op 24 september 2009 aanstaande is de diploma-uitreiking van het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) van Hogeschool Utrecht. Naast de bachelorstudenten Leraar en Tolk Nederlandse Gebarentaal ontvangen de eerste afgestudeerden het diploma Associate degree Schrijftolk (klik op de titel of hieronder op 'lees verder').

Ontdek je plek.....!!

Een cliënt van een onzer leden liet vallen dat het wel handig zou zijn om te weten of er ook schrijftolken bij hem in de buurt woonden! Oké, ze zijn te vinden via de RTG, maar daarvoor moet je heel het bestand doorspitten! Teveel werk vond deze klant. Bij de PR-werkgroep was het idee geboren! De landkaart van Nederland met daarop alle schrijftolken met hun eigen informatie (klik op 'lees verder').

Interview met Linda Gomes

Op 1 juli 2009 hadden twee leden van de pr-groep een interview met Linda Gomes. Dit naar aanleiding van haar succesvol afgeronde studie: de Taaloverstijgende cursus gerechtstolken. Zij heeft deze cursus gedurende 7 maanden gevolgd in Utrecht en wel op de woensdagavonden van 18.00 uur tot 21.30 uur. Deze cursus wordt gegeven door het SIGV. Linda is de eerste en nu nog enige schrijftolk die deze cursus heeft doorlopen (klik hieronder op 'lees verder' voor de rest van het interview).

Persbericht kort geding NBTG - UWV

Het UWV heeft naar de mening van de NBTG de tolkvoorziening voor doven in gevaar gebracht door de regelgeving eenzijdig te wijzigen per 1 januari 2009. Vooral de afschaffing van de regeling voor geannuleerde opdrachten per 1 januari 2009 vormt de basis van het geschil. Klik hier voor het persbericht, met daarin meer details over het kort geding van a.s. donderdag 11 juni.

TolkInsigne workshop: tolken in internationale settings

Tolken in internationale settings of het nu is voor een buitenlandse reis, een congres of voor een cliënt uit een ander land, het is een uitdaging die letterlijk en figuurlijk grensverleggend kan zijn. TolkInsigne wil met deze 2-daagse workshop een bijdrage leveren om je vaardigheden in internationale settings te verbeteren. Voor meer informatie of aanmelden, klik hier. Inschrijving is mogelijk voor elke gediplomeerde gebarentaaltolk en schrijftolk.

Opdrachtsomschrijving

Namens Zorgkantoor Menzis een klein verzoekje aan alle tolken: graag de opdrachtsomschrijving duidelijk aangeven, zodat ze meteen kunnen constateren dat het een leefurenopdracht is. Ze merken op dat het de laatste tijd weer een beetje onzorgvuldiger wordt aangegeven. Regelmatig staat er alleen "gesprek" of "bijeenkomst" of de omschrijving ontbreekt helemaal. Er is een nieuwe release van het systeem bij Menzis geweest, en zonder omschrijving kunnen facturen niet meer ingeboekt worden...!!

Uitleg bij wachttijden (door Zorgkantoor Menzis)

Bij Zorgkantoor Menzis komen regelmatig vragen binnen over de wachttijden voordat een opdracht begint. Bijvoorbeeld als een vergadering later begint. In dat soort gevallen zit de vergoeding voor die wachttijd opgesloten in het overheadgedeelte van het uurtarief. Alleen de daadwerkelijk getolkte tijd komt dus voor vergoeding in aanmerking. Hoe zit dit bij medische settings? (Klik hieronder op 'lees verder' voor de verdere uitleg).
 

Gebruiksaanwijzing Forum....!!

Geregeld komen er vragen binnen over de overzichtelijkheid van de ingestuurde reacties op het forum. Helaas is er aan de structuur van het forum niets te veranderen, vandaar deze GEBRUIKSAANWIJZING: gebruik nooit de 'reply' knop onder een bericht, gebruik alleen helemaal bovenaan de pagina de 'post reply' knop! Als iedereen vanaf nu op deze manier zijn/haar reacties wil posten, zou dat fijn zijn! De langere versie van deze gebruiksaanwijzing vind je op het forum bij 'Forum Management'.

Annuleringen online doorgeven

Vanaf 11 februari 2009 is de verzamelplaats voor annuleringen beschikbaar hier op de website. Als je ingelogd bent, zie je de link staan onder de link naar het forum. Wij zouden iedereen willen verzoeken alle annuleringen zo volledig mogelijk in te vullen op dit formulier, graag ook met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. Op het formulier is ook ruimte gelaten voor opmerkingen, mocht je iets willen doorgeven betreffende de annulering en dit nergens anders aan kunnen vinken.

Persbericht: doven en tolken chatten met Menzis!

Op het forum vind je informatie van en over Menzis, zoals over de nieuwe chatapplicatie die sinds 12 februari 2009 actief is. Ook staat er onder de documenten voor leden, bij de Menzis documenten, een persbericht over deze chatapplicatie (klik aan de rechterkant op "chat nu met een medewerker").

Online inschrijven....!!

Je kunt je nog steeds online inschrijven voor onze Nederlandse Schrijftolken Vereniging....!!! Iedereen heeft het inschrijfformulier ook via de e-mail al toegezonden gekregen, maar...... om het nu heel gemakkelijk te maken kun je het formulier ook online invullen. Vul het inschrijfformulier helemaal in en laat daarmee zien dat ook jij het belangrijk vindt om bij de Nederlandse Schrijftolken Vereniging te horen.

Ook zo benieuwd naar de bijeenkomst van 24 januari...???

Kijk op het ledengedeelte bij de documenten van het UWV, waar de tolkvoorziening samengevat staat uitgelegd. Hier vind je ook de Staatscourant 2009 en nog vele andere documenten. Het verslag van de bijeenkomst van 24 januari 2009 vind je onder de overige documenten. Jouw mening over deze bijeenkomst kun je kwijt op het forum.

Wil je informatie delen via het forum?

Maak dan een account aan, of meld je via het inschrijfformulier aan als lid (als je schrijftolk of studentschrijftolk bent), of als donateur (als je onze vereniging een warm hart toedraagt). Na inloggen heb je direct toegang tot het forum, waardoor je op een makkelijke manier van alles op de hoogte kunt blijven.