Succesvol volleybaltoernooi DORSWEDO

Foto van ons team 'V-Vaardig'De uiterste inschrijfdatum voor het volleybaltoernooi georganiseerd door DORSWEDO was verstreken en helaas waren er niet voldoende aanmeldingen bij de NSV binnengekomen om een team te vormen. Gelukkig is het op het allerlaatste moment, door inbreng van de organisatie, toch gelukt om mee te kunnen doen met het volleybaltoernooi (klik op 'lees verder').

Hè, gelukkig.....

Logo Dorswedo.....is de NSV toch nog vertegenwoordigd bij het volleybaltoernooi dat georganiseerd wordt door DORSWEDO op zaterdag 2 oktober 2010. We hebben inmiddels een schrijftolkenteam(pje) samen weten te stellen, aangevuld met enkele individuele spelers, maar mocht jij als (student)schrijftolk nou op het laatste moment toch nog beschikbaar zijn, meld je snel aan, dan stevenen we als V-vaardig recht op de finale af! 

Pilot Basistraining Communicatiestijlen

Op zaterdag 9 oktober 2010 en woensdag 13 oktober 2010 kun je met grote korting de pilot basistraining 'Communicatiestijlen' volgen in Zeewolde. Voor meer informatie over deze trainingen, de kosten en de tijden kun je deze link volgen. En voor de echte enthousiastelingen, via deze link kun je jezelf direct aanmelden voor een training (klik hieronder op 'lees verder').

Dorswedo volleybaltoernooi, versterk jij ons team?

DORSWEDO organiseert op zaterdag 2 oktober 2010 een open volleybaltoernooi voor doven, slechthorenden, en horenden met affiniteit voor doven en dovencultuur te Dordrecht. Het lijkt het bestuur van de NSV leuk om met minimaal één team mee te doen. Als jij deel wilt uitmaken van ons team, meld je dan via deze link aan! De NSV zorgt uiteraard voor de teamkleding. Inschrijven kan maar tot 20 september 2010, dus meld je wel snel aan!

Pilot Tolkvoorziening

UWV start met een pilot voor klanten die gebruikmaken van een schrijf- en/of gebarentolk in de arbeidssituatie. Het gaat hierbij om een vrije besteding van het budget van maximaal 15% die klanten toegekend hebben gekregen voor de arbeidssituatie, zoals bijvoorbeeld teamtolken en buitenland. In deze proef wil UWV onderzoeken hoe zij hun klanten meer eigen verantwoordelijkheid kunnen geven. Dit betekent dat een klant zonder toestemming van UWV in alle arbeidssituaties en daaraan gerelateerde activiteiten binnen het aan een klant toegekend budget, een tolk kan inzetten. U hoeft vooraf geen toestemming meer te vragen aan ons als: 

  • u meerdere tolken tegelijk nodig heeft (teamtolken); 
  • u een (team) tolk nodig heeft voor werk in het buitenland.

Hoe werkt de proef?

  • De proef loopt een jaar. UWV berekent voor de duur van de proef het aantal uren voor een tolk en stelt een budget voor reiskosten vast.
  • De klant kan zelf bepalen welk type tolk het beste kan worden ingezet. 
  • Periodiek krijgt de klant die meedoet aan de proef inzicht in de gebruikte uren en resterend budget. 

Er kunnen maximaal 30 klanten van UWV meedoen aan de proef. Als er meer aanmeldingen zijn dan selecteert UWV de kandidaten, zodat klanten met verschillende leeftijden, opleidingsniveau en beroepen vertegenwoordigd zijn in de pilot. (klik hieronder op 'lees verder')

Persbericht: Een tolk, wat nu?

Soesterberg 7 juli 2010 - Het inzetten van een tolk roept regelmatig vragen op. Iemand die voor het eerst te maken krijgt met een tolk gebarentaal of een schrijftolk weet vaak niet hoe hij daarmee om moet gaan. Er zijn vanaf nu gratis tips te downloaden vanaf de website van Stichting Tolknet. Bij deze tips zitten twee versies, één voor horende mensen en één voor doven of slechthorenden.

Meldpunt Oog op Zorg

Oog op Zorg is een project van het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (mensen met een taalontwikkelingsstoornis). Er is veel veranderd per 1 januari 2015. Heeft u problemen met het regelen van uw zorg of begeleiding? Of wilt u uw positieve ervaring delen? U vindt daarvoor een meldpunt op de website www.oogopzorg.nu. Via het meldpunt kunt u uw ervaringen, klachten of complimenten melden. Deze meldingen worden verzameld door Oog op Zorg. Zij geven de belangrijkste signalen door aan zorgaanbieders, het Ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor verdere informatie kunt u klikken op deze link naar de folder van Oog op Zorg.

Theater Amsterdam werkt samen met schrijftolken!

Logo AnneBegin 2015 heeft Theater Amsterdam contact gezocht met de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) om hun vertaalsysteem, bij voorstelling ANNE, te verbeteren. Theater Amsterdam heeft een meertalig vertaalsysteem waar bezoekers kunnen kiezen uit de letterlijke vertaling in tekst of een synopsis van alle scenes. Het systeem bestaat uit een tablet die aan een theaterstoel is bevestigd. Voor dove/slechthorende bezoekers biedt dit vertaalsysteem de ondertitelingstekst van de voorstelling.

Schrijftolken typen op een speciaal toetsenbord mee wat er wordt gezegd in verschillende situaties, voor dove en slechthorende mensen die niet gebarentaalvaardig zijn. Omgevingsgeluiden en stemverheffingen typt de schrijftolk ook mee. Op een tablet, laptop of beamer komt de getypte tekst te staan zodat de klant kan lezen wat er wordt gezegd en kan deelnemen aan de activiteit. Theater Amsterdam vroeg de NSV om medewerking zodat hun vertaalsysteem verbeterd kon worden voor de dove/slechthorende bezoekers. (klik op 'lees verder')

PERSBERICHT

Logo NSV   Logo NVVS  Logo Stichting Plotsdoven    Logo Tolknet
Soesterberg, 28 februari

Schrijftolkproeverij bij zorginstelling Spectrum

Een dia-ochtend, een kerkdienst, een quizmiddag: als je slecht hoort zijn deze groepsactiviteiten lastig te volgen. Op 8 maart 2013 gaat daarom de Schrijftolkproeverij voor bewoners van zorginstelling Spectrum in Dordrecht van start.

Nieuwe wetten en regels per 01-01-2013

Als je alles wil weten over veranderingen in verband met de jaarlijkse aangifte, btw, jouw auto en nog veel meer onderwerpen, klik dan hieronder op '1 bijlage'. De Zaak heeft alle wetten en regels netjes op een rijtje gezet voor geïnteresseerden.

NK computertypen 2013 te Nijkerk

In de bijlage vindt u het affiche en het inschrijfformulier voor het NK computertypen 2013. Het NK computertypen vindt op 20 april plaats in het Corlaer College te Nijkerk. Er is dit jaar een wedstrijd audiotranscriptie (gedicteerde tekst direct uittypen) toegevoegd. Benodigd hiervoor zijn: een laptop waarop transcriptie software is geïnstalleerd, een voetschakelaar en koptelefoon. De transcriptie software Expres-scribe is gratis te downloaden via deze link. Het kampioenschap verliep vorig jaar in een rustige en prettige sfeer. Op Youtube kunt u via deze link kijken naar het vorig jaar opgenomen filmpje. Wij hopen u in het Corlaer college te mogen begroeten!

Meldpunt monitoring tolkvoorziening VNG

Vanaf 1 januari 2015 is de tolkvoorziening voor de leefuren overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook is dan de Participatiewet van start gegaan, waarbij tolken ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar werk. Als u door deze nieuwe regelingen geen tolk heeft kunnen krijgen/vinden dan vragen we u om dit te melden via deze vragenlijst

Ook tolken die door de nieuwe regeling opdrachten niet (kunnen) aannemen vragen wij om dit te melden via dezelfde vragenlijst. We hebben deze meldingen nodig om te kunnen kijken hoe de veranderingen in de praktijk werken. Met de meldingen kunnen de belangenbehartigingsorganisaties en beroepsverenigingen van tolken naar de politiek stappen en verbeterpunten bespreken.

De gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk worden behandeld. De vragenlijst begint met een aantal algemene vragen. Vervolgens wordt de vraag gesteld of u tolk of tolkgebruiker bent. Daarna is er voor beide groepen een eigen vragenlijst. Het is de bedoeling dat voor ieder knelpunt een nieuwe melding wordt gemaakt. Dus als u meerdere keren geen tolk hebt kunnen krijgen, dan dient u dat iedere keer weer opnieuw te melden.

Communicatie, een bestaansvoorwaarde!

25 jaar tolkvoorziening voor doven en slechthorenden

   Logo FODOK              Logo Doofblinden Netwerk              Logo NVVS

 Logo Stichting Plotsdoven             Logo Tolknet          Logo Dovenschap

(klik hieronder op 'lees verder')

Onderzoek naar effectiviteit van schrijftolken - Een eerste verkenning van schrijftolkstrategieën in tolkteksten

Hierbij is het ons een groot genoegen u het eerste onderzoekrapport met betrekking tot het beroep schrijftolk aan te bieden. Dit rapport is een eerste verkenning van de effectiviteit van schrijftolken waarbij de focus ligt op de strategieën die schrijftolken toepassen tijdens het tolken. Bij de analyse van de tolkteksten blijkt onder andere dat 78,1% letterlijk en/of gecomprimeerd getolkt wordt. Het rapport wordt afgesloten met een aantal interessante conclusies die gebruikt kunnen worden voor aandachtspunten in het werkveld, de professionalisering van schrijftolken en de Associate degree Schrijftolk (klik hieronder op 'lees verder').

Toegankelijkheid op de Franse manier!

Om de politiek bewuster te maken van de kwestie rond toegankelijkheid, organiseerde Aditevent op 1 en 2 februari 2012 een bijeenkomst in Parijs rond een fictieve kandidaat in de presidentsverkiezingen. Vertegenwoordigers van politieke partijen, de media, en Marie-Anne Montchamp (staatssecretaris Solidariteit en Sociale Samenhang), kwamen naar de bijeenkomst in Studio SFR te Parijs. Via deze link kun je een kort filmpje zien, waarin getoond wordt hoe toegankelijkheid overal ter wereld zou kunnen en moeten zijn!

Website klachtencommissie online!

Logo KCMensen die voor de communicatie afhankelijk zijn van een tolk moeten er op kunnen vertrouwen dat de communicatie via een tolk goed verloopt. Als u niet tevreden bent over het verloop van een tolkopdracht en het lukt niet om het probleem op te lossen door met de tolk in gesprek te gaan, dan kunt er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie over het functioneren van de tolk. De website van de klachtencommissie vindt u op www.klachttolk.nl (klik op 'lees verder').

De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die aan gebruikers van tolken gebarentaal (NGT, NmG, vierhandengebaren) en aan schrijftolkgebruikers de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen over het functioneren van een tolk. De klachtencommissie kan bemiddelen om tot een oplossing te komen of een uitspraak doen over het al dan niet gegrond zijn van een klacht. Indien er een formele uitspraak wordt gedaan over het al dan niet gegrond zijn van de klacht wordt deze uitspraak, met inachtneming van de privacy van de betrokkenen, bekend gemaakt op de website van de klachtencommissie.

Rapport doventolkvoorziening

De werkgroep doventolkvoorzieningen heeft op basis van de antwoorden op de enquête "onderzoek doventolkvoorziening" een rapport gemaakt. Het is de werkgroep doventolkvoorzieningen een genoegen u het rapport aan te bieden, u vindt het rapport hieronder in de bijlage.Afbeelding van een oor

De doelstelling van de werkgroep was objectief inzicht krijgen in hoe de auditief beperkte doventolkgebruikers, de doventolken en horende doventolkgebruikers de doventolkvoorziening van UWV en Menzis ervaren. In het verslag kunt u lezen dat men over het algemeen tevreden is met de doventolkvoorziening. Waarbij Menzis vooral waardering krijgt voor de wijze waarop zij hierin voorziet (klik op 'lees verder').

De aanbevelingen die de respondenten geven, zijn hopelijk een inspiratiebron voor alle betrokken partijen voor het optimaliseren van de doventolkvoorziening. Mocht u naar aanleiding van het lezen van het rapport nog vragen hebben dan kunt u deze sturen aan: wgvoorzieningen@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Francis Allan
Nirosha Boer
Georgia van der Gen
Margot de Vreede

Foto's 10-jarig jubileum NSV

            

  

Congres Stichting Plotsdoven

Logo Stichting Plotsdoven Congres 2014De Stichting Plotsdoven bestaat in maart 2014 al 25 jaar. Een goed moment om de doelgroep en hun belangen onder de aandacht te brengen. De stichting geeft hier in het jubileumjaar op diverse wijzen vorm aan, in het bijzonder met een internationaal congres op 27, 28 en 29 maart 2014.

Alle informatie over dit congres is te vinden op de website van de Stichting Plotsdoven: www.stichtingplotsdoven.nl. Hier is via het congreslogo informatie te vinden over: het programma, aanmelden, de sprekerslijst en bijbehorende onderwerpen, de congreslocatie, en onder het tabje 'agenda' is een brief namens het comité van aanbeveling te vinden.

Normbedragenbesluit 2011 had onjuiste bijlage!

Opgelet studenttolken: op 4 maart 2011 is het NBB 2011 voor de tweede keer in de Staatscourant gepubliceerd, onder intrekking van de eerdere publicatie van februari 2011, die helaas een onjuiste bijlage had met verschillende foutieve tarieven bij de codes. Bij de code van de tolk in opleiding en communicatie-assistent (E17-III), stond in de versie van februari een tarief van €18,15 vermeld, volgens de vernieuwde bijlage moet dat €18,25 zijn.

Uitnodiging deelname onderzoek naar schrijftolkstrategieën

Het beroep Schrijftolk bestaat nu ongeveer 10 jaar en heeft in die tijd al een hele ontwikkeling doorgemaakt: de ontwikkeling van de opleiding schrijftolk, de mogelijkheid om in te schrijven bij Stichting RTG, gelijke tarieven voor schrijftolken en gebarentolken, het opstarten van een beroepsvereniging, contacten worden gelegd met collega’s in het buitenland. Volgens het RTG waren er op 1 oktober 2010 71 geregistreerde schrijftolken. De ontwikkeling van ons beroep gaat gestaag verder, en er is nog veel werk voor de boeg (klik op 'lees verder'). Er wordt hard gewerkt in het veld.

Adreswijziging declaraties tolkdiensten UWV-Werkbedrijf

Het UWV deelde ons het volgende mee: bij declaraties met betrekking tot tolkdiensten die BINNEN het UWV plaatsvinden (bijvoorbeeld het tolken van reïntegratie-gesprekken, gesprekken met een ARBO-arts, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en andere UWV-medewerkers), heeft er een adreswijziging plaatsgevonden. Om tot een juiste verwerking te komen heeft het UWV het verzoek om declaraties voortaan als volgt te adresseren:

UWV WerkbedrijfLogo UWV
t.a.v. dhr. H.R. Binkhorst
Gebouwcode AMSGO, 6e verdieping
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

NBTG: uitnodiging lancering DVD

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de feestelijke lancering van de DVD “Samenwerken met een tolk gebarentaal” op 30 september a.s. De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, de NBTG, heeft in samenwerking met vele vrijwilligers deze DVD met voorlichting over de samenwerking tussen dove kinderen en een tolk gemaakt. De DVD richt zich op dove kinderen rond de twaalf jaar en hun ouders, begeleiders en leerkrachten. Rond deze leeftijd zetten deze kinderen vaak de stap van het speciaal basisonderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Wijziging in het Normbedragenbesluit per 1 juli 2009

Op 18 augustus blijkt er in de Staatscourant een wijziging in het Normbedragenbesluit te hebben gestaan. Deze wijziging zal -met terugwerkende kracht- ingaan per 1 juli 2009. Het betreft een wijziging voor het tarief van de communicatieassistent / tolk in opleiding: de E17-III norm gaat van € 17,50 naar € 17,63.

Meldpunt Tolkvoorziening

Per 1 januari 2009 is de vergoeding voor tolken door het UWV en Menzis veranderd. Annuleringen, ook binnen 48 uren gedaan, worden anders vergoed, vanuit een opslag in de uurvergoeding. De regeling met betrekking tot tolken in het onderwijs is veranderd. Door dit nieuwe systeem krijgen de tolken minder vergoed. Voor het teamtolken geldt nu een strakkere regelgeving.

Wat is wettelijke rente en wat is het percentage?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom. Sinds 1 december 2002 bestaan er twee soorten wettelijke rente. Ten eerste is er een 'gewone' wettelijke rente die geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken (niet-handelstransacties). Ten tweede bestaat er een wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handelstransacties).

Inruilactie Veyboard

Bij de NSV is volgend aanbod binnengekomen vanuit Veyboard International BV, met het verzoek dit door te communiceren richting alle schrijftolken. Wellicht is het een interessant aanbod voor jou? Aangezien is gebleken dat de stiller gemaakte Veyboard’s weliswaar een wat aangepast gebruik vereisen, maar dan als aangenaam worden ervaren, is een inruilactie ingezet. Daarbij gelden dan de volgende bedragen die bij de aanschaf van een nieuw exemplaar met inruil van uw huidige dienen te worden betaald:

NSV bij de Tolknetdag!

Afgelopen 6 juni was het dan zover, de open dag van Tolknet. Hierbij was de NSV natuurlijk van de partij met Annemieke, Inge en Laura. De bedoeling was om iets te vertellen over de NSV en het beroep schrijftolk. Wij hadden met onze stand een eigen plekje op het kantoor en konden allemaal informatie geven over de vereniging. We hebben het zo gedaan dat één iemand stond te vertellen, en de andere twee afwisselden met het tolken (klik op 'lees verder' voor foto's en de rest van het verhaal).

Durchs wilde Behindustan

Behindustan ist ein Land, das liegt nirgendwo und überall, vor allem aber zwischen entweder, Oder und Rhein. Die Behindustaner sind perfekt. Sie sagen über sich: Wir sind glücklich, weil wir müssen. Voor foto's van dit Dresdense toneelstuk waar een deel van het bestuur op 7 maart heen is geweest, neem je een kijkje op de site van Schriftdolmetscheragentur Dresden, en voor het verslagje van deze trip klik je hieronder op 'lees verder'.

Dovenexpositie en kunstveiling

Affiche dovenexpositie

 

Op zaterdag 19 oktober wordt er een dovenexpositie gehouden in combinatie met een kunstveiling met allerlei werken gemaakt door doven. Er is mogelijkheid deze werken te kopen. Om 12.00 uur is de expositie geopend en om 17.00 uuur sluit de veiling.

Meedoen? Check dit filmpje!