Persbericht kort geding NBTG - UWV

Het UWV heeft naar de mening van de NBTG de tolkvoorziening voor doven in gevaar gebracht door de regelgeving eenzijdig te wijzigen per 1 januari 2009. Vooral de afschaffing van de regeling voor geannuleerde opdrachten per 1 januari 2009 vormt de basis van het geschil. Klik hier voor het persbericht, met daarin meer details over het kort geding van a.s. donderdag 11 juni.