Uitleg bij wachttijden (door Zorgkantoor Menzis)

Bij Zorgkantoor Menzis komen regelmatig vragen binnen over de wachttijden voordat een opdracht begint. Bijvoorbeeld als een vergadering later begint. In dat soort gevallen zit de vergoeding voor die wachttijd opgesloten in het overheadgedeelte van het uurtarief. Alleen de daadwerkelijk getolkte tijd komt dus voor vergoeding in aanmerking. Hoe zit dit bij medische settings? (Klik hieronder op 'lees verder' voor de verdere uitleg).
 
De enige uitzondering hierop is de wachttijd bij medische settings. Indien iemand een afspraak heeft bij een dokter, specialist of ziekenhuis en de afspraak met de patiënt die ervóór aan de beurt is loopt uit. In dat geval mag de wachttijd wél in rekening gebracht worden op het urensaldo van de cliënt. Ditzelfde geldt ook voor "tussen"wachttijden in medische settings, dus indien iemand bijvoorbeeld eerst foto's moet laten maken, en daarna moet wachten op de uitslag daarvan.
 
Het begrip werkelijk getolkte tijd zal medio juli nog eens nader worden besproken tussen UWV, Menzis en de tolkenorganisaties. Maar gezien de regelmatig terugkerende vragen hierover hebben wij gemeend dit voorbeeld nu alvast wat te verduidelijken.
  
Vragen en/of opmerkingen hierover kunt u altijd aan ons richten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robert ten Bloemendal
Menzis Zorgkantoor Arnhem
Team Doventolken
 
Telefoon   088 - 222 90 06
Fax         053 - 485 35 49
Teksttel.  053 - 485 34 89
Email:     Bloemendal.ten.R@Menzis.nl
Email:     Doventolken@Menzis.nl
Chatten:  http://www.menziszorgkantoren.nl/web/Consumenten/Contact/TeamDoventolken.htm