Vacature Beslisser Voorzieningen

Arbeidsvoorwaarden

Naam functie:  beslisser uitkeringen (sociale verzekeringen)
Soort werklocatie:  Vaste werklocatie
Postcode en plaats:  3527WB UTRECHT
Uren per week:  32 - 38 uur per week
Soort werktijd:  Kantoortijden
Soort contract:  Tijdelijk
Startdatum:  01-01-2019
Einddatum:  01-01-2020
Soort salaris:  Vast loon / uurloon

Omschrijving functie

Als Beslisser Voorzieningen stel je bij iedere aanvraag voor een tolkvoorziening het recht, de hoogte en de duur vast. Je beslist op basis van wet- en regelgeving en beleidsregels van UWV of klanten gebruik mogen maken van een gebaren- of schrijftolk en zo ja voor hoeveel uren en voor welke periode. Ook zorg je voor de administratieve verwerking en de vastlegging van deze aanvragen in de systemen van UWV. Als er extra informatie nodig is om een aanvraag te beoordelen, vraag je deze op bij de klant zelf of bij een arbeidsdeskundige of een verzekeringsarts binnen UWV. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor interne vragen en voor vragen van de klant over tolkvoorzieningen.

Specifieke taken

Als regisseur van de klantaanvraag ben je er verantwoordelijk voor om binnen de afgesproken termijn een beslissing te nemen.
Je bepaalt zelfstandig welke aanvragen je ter toetsing aan een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts voorlegt.
Je ziet erop toe dat een tolkgebruiker kan beschikken over de toegekende tolkuren.

Profiel

Op dit moment werkt UWV aan een nieuwe dienstverlening die draait om de klantbehoefte. De uitgangspunten voor die nieuwe dienstverlening zijn: eenduidig, snel en gemakkelijk. Een van de verbeterpunten is om klanten sneller duidelijkheid te geven wanneer ze recht hebben op een voorziening. Daarna moet een klant de voorziening ook zo snel mogelijk ontvangen. Hierna willen we de klant veel meer in beeld houden om actief het effect van een voorziening te volgen. Tot slot gaan we de informatievoorziening duidelijker en transparanter maken en beter afstemmen op de verschillende klantgroepen. In een team met vier andere collega’s werk je In een team met vier andere collega’s werk je samen om de dienstverlening efficiënt en klantvriendelijk uit te voeren. Wij zoeken iemand die innovatief is en meedenkt in deze veranderingen. We stellen deze vacature speciaal beschikbaar voor iemand uit de doelgroep.

Opleiding

Opleidingsniveau  Havo/vwo

Overige functie-eisen:

• Kent wet- en regelgeving van de Sociale Verzekeringswetten.
• Functioneert minimaal op HAVO-niveau.

Je beheerst minimaal de volgende competenties:
• Besluitvaardig
• Oordeelsvorming
• Samenwerken
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid

Tot 18 december 2018 kunt u reageren via deze link, vul het vacaturenummer 20240239 in in het zoekgebied 'wat' en de vacature komt in beeld.