Nieuwsbericht Dovenschap, namens het Platform doof-sh-tos

Inzet teamtolken in hoger onderwijs toegestaan!

foto Corrie Tijsseling en Helen BlomWij ontvingen signalen van tolkgebruikers dat inzet van teamtolken in het hoger onderwijs ook zeer gewenst is. Dit onderwerp is oktober 2017 besproken bij het UWV. We zijn blij dat we opnieuw positief nieuws hebben!

In oktober hebben Corrie Tijsseling en Helen Blom een overleg gehad met het UWV over de tolkvoorzieningen. Zij zijn beiden adviseur van Dovenschap en vertegenwoordigden bij het gesprek de belangenorganisaties van tolkgebruikers: het platform d-sh-tos en de pg Doofblinden van de Oogvereniging. In de overleggen met het UWV bespreken we de verschillende knelpunten die tolkgebruikers ervaren bij de uitvoering van de tolkvoorzieningen door het UWV. In het afgelopen jaar konden wij verschillende positieve berichten mededelen.

Op 5 november 2016 maakten we bekend dat teamtolken in de werksfeer 100% betaald worden, volg deze link.
Op 28 januari 2017 konden wij bekend maken dat het niet langer nodig is om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in de werksfeer, volg deze link.
Per 1 januari 2018 is het niet meer nodig om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO of WO onderwijs. Dat betekent dat tolkgebruikers naar eigen inzicht tolken mogen inzetten in HBO of WO onderwijs. De voorwaarden hiervoor zijn nog hetzelfde als de voorwaarden voor de werksfeer: de opdracht duurt minstens twee klokuren en onderbrekingen zijn niet mogelijk.

Het UWV loopt met deze aanpassing vooruit op de formele aanpassing in de beleidsregels. Deze zullen in 2018 worden aangepast, ook wat betreft de voorwaarden voor de inzet van de tolkvoorziening. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) begrijpt de behoefte van de inzet van teamtolken in het hoger onderwijs en maakt het daarom al vanaf 1 januari mogelijk om teamtolken in te zetten in HBO en WO onderwijs.