Vragenlijst onderzoek 'Omgaan met slechthorendheid'

Als maatschappelijk werkster werkzaam bij GGMD voor Doven en Slechthorenden en zelf slechthorend, constateer ik dat er weinig onderzoek is gedaan naar slechthorendheid en de impact daarvan op het persoonlijk leven van slechthorende volwassenen.

Voor het afronden van de Master Dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht onderzoek ik of slechthorende volwassenen problemen ondervinden en hoe zij daarmee omgaan. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in over de impact van slechthorendheid op het leven van slechthorende volwassenen en de manieren waarop zij omgaan met hun slechthorendheid.

Graag nodig ik u uit om deze vragenlijst in te vullen en zo mee te werken aan de verbetering van de hulpverlening aan volwassenen met een auditieve beperking. Op deze manier draagt u bij aan het verhelderen van hulpvraag en de totstandkoming van een passend hulpverleningsaanbod.

Ik dank u van harte voor uw medewerking.

Hartelijke groet,
Jolanda Sanders