Persbericht: doven en tolken chatten met Menzis!

Op het forum vind je informatie van en over Menzis, zoals over de nieuwe chatapplicatie die sinds 12 februari 2009 actief is. Ook staat er onder de documenten voor leden, bij de Menzis documenten, een persbericht over deze chatapplicatie (klik aan de rechterkant op "chat nu met een medewerker"). Als je meer informatie wil over bijvoorbeeld de voorwaarden die door het zorgkantoor Menzis gesteld worden aan de vergoeding van het tolken van buitenlandreizen, dan kun je dat ook terugvinden bij de Menzis documenten.

Persbericht: doven en tolken chatten met Menzis. Contact met het Team Doventolken nu mogelijk via live webchat van LiveCom.

Amsterdam, 10 maart 2009 – Een bezoek aan de huisarts? Ouderavond op school? Wie doof is of slecht hoort, schakelt dan graag een tolk in. Het Team Doventolken van Menzis helpt hen hierbij. En niet alleen per e-mail of per (tekst)telefoon: sinds kort kunnen alle doven, slechthorenden en doventolken van Nederland ook via de live chatapplicatie van LiveCom bij het Team terecht.

Circa 400.000 mensen in Nederland kunnen niet of nauwelijks horen. Daarnaast is er een nóg grotere groep mensen in mindere mate slechthorend. Allemaal hebben zij te maken met de doventolkregeling voor de leefsituatie, die het Zorgkantoor Arnhem van Menzis sinds begin 2007 uitvoert. ‘Voordien lag de uitvoering bij 29 zorgkantoren’, zegt Ria Stegehuis, directeur Zorgmanagement bij zorgverzekeraar Menzis. ‘Toen de uitvoering bij één zorgkantoor werd gelegd – het onze dus – namen we ons voor om deze opdracht goed te vervullen. Daarom zijn wij altijd op zoek naar manieren om de communicatie te versoepelen.’

Bestuurslid Noor Huguenin van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) probeerde de chatapplicatie ook uit. Vooraf wist ze niet wat ze kon verwachten: ze had nog nooit gechat. ‘Ik zag beren op de weg toen ik werd gevraagd de chatapplicatie eens uit te proberen. De eerste paar minuten ging het wat onwennig, maar al snel had ik door hoe het werkte en liep het eigenlijk heel soepel.’ Noor vindt deze manier van contact leggen met een instantie een prima stap vooruit, omdat "gewoon" telefoneren voor haar praktisch onmogelijk is. ‘We merken toch dat veel slechthorenden niet graag de telefoon pakken, ook al omdat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van liplezen. Die drempel wordt bij een chatgesprek weggenomen. Nu kan ook een slechthorende zelf iets navragen – zonder bemiddeling van een horende. Zo kan een slechthorende een stukje zelfstandigheid behouden, en dat is voor die groep mensen heel erg belangrijk.’

Sinds de jaren tachtig “bellen” doven en slechthorenden met de teksttelefoon, maar die heeft zijn laatste tijd gehad. Toen een Menzis-medewerker het fenomeen ‘live webchat’ ontdekte, werd onderzocht of deze applicatie ook op de website van de Menzis Zorgkantoren kon worden geïmplementeerd. ‘We zijn ontzettend blij dat we deze dienst aan onze klanten kunnen bieden’, aldus Stegehuis. ‘De eerste reacties zijn zeer positief. En als de klanten tevreden zijn, zijn wij dat ook.’

Niet alleen doven en slechthorenden chatten rechtstreeks met het Team Doventolken. Ook doventolken zelf, met bijvoorbeeld vragen over facturen, kunnen elke werkdag van halfnegen tot halfvijf “aan de chat”. ‘Uiteindelijk moet de chatapplicatie van LiveCom de teksttelefoon vervangen’, zegt Stegehuis. ‘Dit relatief verouderde communicatiemiddel wordt zelden meer gebruikt, en is intensief voor beide partijen. Bovendien zit er een extra schakel tussen cliënt en instantie: de telefooncentrale. Live webchat is een stuk directer.’