Meldpunt Oog op Zorg

Oog op Zorg is een project van het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (mensen met een taalontwikkelingsstoornis). Er is veel veranderd per 1 januari 2015. Heeft u problemen met het regelen van uw zorg of begeleiding? Of wilt u uw positieve ervaring delen? U vindt daarvoor een meldpunt op de website www.oogopzorg.nu. Via het meldpunt kunt u uw ervaringen, klachten of complimenten melden. Deze meldingen worden verzameld door Oog op Zorg. Zij geven de belangrijkste signalen door aan zorgaanbieders, het Ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor verdere informatie kunt u klikken op deze link naar de folder van Oog op Zorg.