Theater Amsterdam werkt samen met schrijftolken!

Logo AnneBegin 2015 heeft Theater Amsterdam contact gezocht met de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) om hun vertaalsysteem, bij voorstelling ANNE, te verbeteren. Theater Amsterdam heeft een meertalig vertaalsysteem waar bezoekers kunnen kiezen uit de letterlijke vertaling in tekst of een synopsis van alle scenes. Het systeem bestaat uit een tablet die aan een theaterstoel is bevestigd. Voor dove/slechthorende bezoekers biedt dit vertaalsysteem de ondertitelingstekst van de voorstelling.

Schrijftolken typen op een speciaal toetsenbord mee wat er wordt gezegd in verschillende situaties, voor dove en slechthorende mensen die niet gebarentaalvaardig zijn. Omgevingsgeluiden en stemverheffingen typt de schrijftolk ook mee. Op een tablet, laptop of beamer komt de getypte tekst te staan zodat de klant kan lezen wat er wordt gezegd en kan deelnemen aan de activiteit. Theater Amsterdam vroeg de NSV om medewerking zodat hun vertaalsysteem verbeterd kon worden voor de dove/slechthorende bezoekers. (klik op 'lees verder')

Uiteraard werkte de NSV graag mee en zijn twee schrijftolken enkele malen naar Theater Amsterdam geweest om het Theater te adviseren over de letterlijke vertaling. Op 2 mei 2015 is de laatste bijeenkomst geweest. Wat begon als schermen vol met stukken tekst zonder namen van de sprekers, zijn nu schermen met omgevingsgeluiden, namen van de sprekers en de gesproken teksten met emoties. Kortom live ondertiteling tijdens de voorstelling ANNE! Super om dit als schrijftolk te kunnen doen voor de doelgroep doof/slechthorend, maar ook voor iedereen die de tablet graag als ondersteuning gebruikt. Theater Amsterdam is uniek met dit vertaalsysteem en de samenwerking met schrijftolken.

Wat een Doof vriendelijk theater!!!

Zie voor meer informatie ook de website van Theater Amsterdam.

Vertaalsysteem