De internationale Internet-typewedstrijd van Intersteno

Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk met een traditioneel PC-toetsenbord of met een toetsenbord waarop meerdere toetsen tegelijk worden ingedrukt (zoals Veyboard, Velotype of stenomachine). De wedstrijd bestaat uit het 10 minuten lang overtypen van een tekst, gebruikmakend van speciale software (Taki óf Zav) die gratis beschikbaar is op de website: www.intersteno.org

Inschrijving: 16 februari tot 8 maart 2015. Wedstrijdperiode: 9 maart tot 11 mei 2015.
Uitstel van bovengenoemde termijnen wordt niet verleend!

Deze wedstrijd is toegankelijk voor leerlingen van scholen, instituten of privéonderwijs en voor senioren die zich registreren via hun nationale Interstenogroep (Interinfo). Deelnemers worden ingedeeld in één van de volgende leeftijdsgroepen:

• kinderen: tot 12 jaar (geboren in 2003 of daarna)
• scholieren: 13 - 16 jaar (geboren in 2002, 2001, 2000 of 1999)
• junioren: 17 - 20 jaar (geboren in 1998, 1997, 1996 of 1995)
• senioren: ouder dan 20 jaar (geboren in 1994 of eerder)

In onderstaande tabel staat hoeveel tekens per minuut er minimaal getypt moeten worden en wat het maximale foutenpercentage is om als deelnemer te worden gekwalificeerd:

   Categorie Minimaal aantal tekens per minuut Maximaal aantal fouten
   Kinderen 150 1,00%
   Scholieren 180 1,00%
   Junioren 200 1,00%
   Senioren 240 0,50%

 

Deelnemers kunnen meedoen in hun moedertaal en/of in meerdere talen, Slechts één poging per taal is toegestaan. Van het totaal aantal getypte letters (= bruto puntenaantal) worden voor elke fout 50 punten afgetrokken. Oefenstof voor elke taal is gratis beschikbaar op: www.intersteno.org (klik “Competitions” aan en daarna “Internet Contest” en "Training").

Succesvolle deelnemers ontvangen een Intersteno-certificaat. Interinfo-leden kunnen gratis aan de wedstrijd meedoen; de penningmeester van Interinfo zal zorgdragen voor het overmaken van het (gezamenlijke) inschrijfgeld aan Intersteno. Het inschrijfgeld voor niet-Interinfo-leden bedraagt:

•   5 euro voor deelname uitsluitend in de moedertaal
•   7 euro voor deelname in twee of meer talen.

Uw inschrijfgeld moet vóór 8 maart 2015 betaald zijn aan de internationale organisatie Intersteno door rechtstreeks geld over te maken naar: INTERSTENO Bankrekening 068-2318908-53, Intersteno, Kapellestraat 124, BE-20 Oostkamp, België. IBAN: BE53-0682-3189-0853. BIC: GKCCBEBB.

U kunt zich als volgt aanmelden: stuur in de periode van 16 februari tot 8 maart 2015 een mail aan de permanent gedelegeerde van Interinfo: marianne.van.gool@griffelservices.nl.
Vermeld daarin de volgende gegevens:
- uw geboortejaar;
- of u typt op een standaard PC-toetsenbord of op een toetsenbord waarop u meerdere toetsen tegelijk indrukt (zoals Veyboard, Velotype, stenomachine);
- wat uw moedertaal is;
- of u meedoet in alleen de Nederlandse taal of in meerdere talen.

Via Marianne van Gool ontvangt u een login en een password, waarmee de te typen wedstrijdtekst voor de deelnemers toegankelijk wordt. Direct na deelname kunt u uw score zien. Ga voor het volledige (Engelstalige) wedstrijdreglement naar: http://www.intersteno.org. Klik daar op de banner, waarna u op de pagina komt waar alle informatie over deze wedstrijd staat.