Ik ben secretaresse en ik kan snel typen, kan ik dan ook aan het werk als schrijftolk?

afbeelding van admin

Nee, je kunt dan niet als schrijftolk aan het werk. Het zou kunnen dat je ingezet kan worden om een deel van het werk te doen wat een schrijftolk doet, namelijk snel intypen van het gesproken woord, maar het werk van een schrijftolk omvat veel meer dingen en hiervoor is het volgen van de opleiding tot schrijftolk onontbeerlijk. Er zijn wezenlijke verschillen tussen een secretaresse en een schrijftolk.

Een schrijftolk typt veel sneller dan een secretaresse, vanwege het gebruik van een lettergrepentoetsenbord. Daar komt nog bij dat een schrijftolk ook kennis heeft van dovencultuur, tolkvaardigheden, ethiek en nog meer tolkgerelateerde onderwerpen die verbonden zijn aan het werken voor en met doven en slechthorenden en plotsdoven.

Om een vergoeding te kunnen ontvangen als schrijftolk zijn er ook nog aanvullende voorwaarden. Zonder het diploma van de opleiding Associate degree Schrijftolk (te Utrecht) is inschrijving in het tolkenregister RTGS (www.stichtingrtgs.nl) niet mogelijk. En zonder deze inschrijving bij het RTGS worden de door jou gemaakte tolkuren niet vergoed.