GGMD zoekt per direct een SCHRIJFTOLK M/V

Logo GGMDGGMD voor Doven en Slechthorenden is een landelijke organisatie met brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, scholing, vrije tijd en inkomen. Op dit moment telt de organisatie ca. 170 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit vijf regio’s, aangestuurd door een regiomanager. In elke regio is een betrokken team actief, bestaande uit professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. GGMD ontwikkelt regelmatig nieuwe zorg en diensten en investeert veel in de kwaliteit van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en vakgerichte ontwikkeling van haar medewerkers (klik hieronder op 'lees verder').

GGMD zoekt per direct een

SCHRIJFTOLK  M/V

voor 16 uur per week op dinsdag en donderdag
flexibele inzetbaarheid van de uren op de overige dagen in overleg
woonachtig in de Randstad (In de cirkel Utrecht, Amsterdam, Zoetermeer, Rotterdam, Gouda) en in bezit van rijbewijs en auto

TAKEN:
De schrijftolk tolkt op aanvraag van dove of slechthorende en horende medewerkers van GGMD in diverse externe en interne situaties in het kader van cliëntenbegeleiding en interne overlegsituaties.
Hij/zij levert een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van de communicatie binnen de organisatie.
De schrijftolk draagt zorg voor de administratieve organisatie en registratie van getolkte uren, reistijd en overige uren en voor het doorgeven hiervan aan de tolkenadministratie.
In voorkomende gevallen verzorgt hij/zij de planning aan de hand van aanvragen door medewerkers en informeert hij/zij medewerkers over het al dan niet beschikbaar zijn van een tolk. Ook neemt de schrijfttolk deel aan het tolkenoverleg.

WIJ VRAGEN:
•    Diploma Associate degree-opleiding Schrijftolk
•    HBO-opleiding Tolk Nederlandse Gebarentaal is een pré
•    Beheersing van de Nederlandse Gebarentaal en de Nederlandse taal, zowel in gebaren, mondeling als schriftelijk
•    Parate kennis ten aanzien van de gebruikte terminologie in de verschillende settingen
•    Ervaring in het tolken van vergaderingen en presentaties
•    Ervaring met apparatuur i.v.m. toekomstige mogelijkheden teletolken
•    Kennis van de eigenheid of cultuur van de doelgroepen vroegdoven, plots- en laatdoven, slechthorenden en doofblinden
•    Kennis van diverse ontwikkelingen binnen de dovenwereld
•    Integriteit, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in de omgang met collega's en cliënten
•    Kennis van de Beroepscode Tolken Gebarentaal en Tolken in de GGZ
•    Handelend volgens de beroepscode Schrijftolken
•    In het bezit van een Vey-board
•    In het bezit van of beschikking over auto en rijbewijs

WIJ BIEDEN:
-    salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ schaal 45: van € 2094,00 – € 2955,00 Indien ook in bezit van HBO Tolk NGT schaal 50: € 2390,00 – € 3268,00. Bedragen zijn bruto op fulltime basis (36 uur) per maand.
-    scholingsmogelijkheden, intervisie en werkoverleg en zo nodig werkbegeleiding
-    een prettige werksfeer
-    goede secundaire arbeidsvoorwaarden
-    in eerste instantie een aanstelling voor een jaar


Meer informatie

Over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met de manager van het tolkenteam, Brenda Timmer via 0182-670235 of teksttel. 0182-549140.

Sollicitaties
Schriftelijk of per e-mail naar:
GGMD voor Doven en Slechthorenden
Afdeling personeelszaken
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda
sollicitaties@ggmd.nl