Wat verdient een schrijftolk per uur?

afbeelding van admin

De meeste tolkopdrachten in werk-, onderwijs- en leefsfeer worden betaald vanuit een tolkurentoekenning.

Jaarlijks stelt de overheid vast wat het uurtarief voor een schrijftolk is. Voor tolkopdrachten in onderwijs en werk is het uurtarief voor 2020 vastgesteld op €55,74 per tolkuur met daarbij een reis(tijd)vergoeding van €0,71 per km (met een maximum van 110 km enkele reis). Voor tolkopdrachten in leefsituaties is het uurtarief voor 2020 vastgesteld op €57,26 per tolkuur met daarbij een reis(tijd)vergoeding van €0,62 per km (met een maximum van 60 km enkele reis op enkele uitzonderingsgebieden na). Voor studentschrijftolken is de stagevergoeding sinds september 2012 komen te vervallen.

Je doet er verder goed aan er rekening mee te houden dat een schrijftolk zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf van zijn of haar apparatuur (een laptop en een speciaal lettergrepentoetsenbord). Daar komen de eventuele kosten van verzekeringen nog bij. Ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een pensioenregeling valt onder de eigen kosten, en eventuele administratieve kosten.

Je kunt als schrijftolk ook ingehuurd worden door organisaties en bedrijven, in dat geval is het uiteraard mogelijk een eigen tarief vast te stellen.