Samenwerkingsconvenant Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies en Nederlands Gebarencentrum - PERSBERICHT -

Op 22 april 2013 is in Utrecht een samenwerkingsconvenant getekend tussen het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) en het Nederlands Gebarencentrum (NGc). Het belang van eenduidig Gebarenlexicon voor de opleidingen die IGT&D aan de studenten aanbiedt, werd hiermee onderstreept. IGT&D borgt  zo de kwaliteit van het gebarenlexicon in de opleidingen. Het NGc zorgt ervoor dat het Gebarenwoordenboek voor studenten thematisch geordend wordt en op deze wijze gekoppeld wordt aan de NGT-taalvaardigheidsmodulen van de opleidingen. Voor het NGc levert de samenwerking input op voor het samenstellen van het digitale gebarenwoordenboek etc., kortom wederzijdse kwaliteitsvoordelen (klik hieronder op 'lees verder').

Na de ondertekening van het convenant vond een minisymposium plaats voor studenten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en beroepenveld. Dr Petra Bos (Vrije Universiteit) gaf een lezing over het belang van lexiconverwerving bij horende kinderen en tweedetaalverwervers, dr Trude Schermer (NGc) sprak over de rijke geschiedenis van het Gebarenlexicononderzoek de afwegingen die het NGc dagelijks maakt bij het samenstellen van haar (digitale) woordenboeken. Richard Cochart (NGc) gaf de aanwezigen ten slotte een helder inkijkje in de regionale en andere varianten in het lexicon van de Nederlandse Gebarentaal.

Henny van der Neut en Hans Post, directie IGT&D