PERSBERICHT

Logo NSV   Logo NVVS  Logo Stichting Plotsdoven    Logo Tolknet
Soesterberg, 28 februari

Schrijftolkproeverij bij zorginstelling Spectrum

Een dia-ochtend, een kerkdienst, een quizmiddag: als je slecht hoort zijn deze groepsactiviteiten lastig te volgen. Op 8 maart 2013 gaat daarom de Schrijftolkproeverij voor bewoners van zorginstelling Spectrum in Dordrecht van start.

In de maanden maart tot en met mei brengen Stichting Tolknet, Stichting Plotsdoven, de NVVS en de NSV een bezoek aan de bewoners van diverse locaties van zorginstelling Spectrum. Tijdens verschillende groepsactiviteiten kunnen de bewoners kennismaken met een schrijftolk. Deze organisaties willen de bewoners hiermee laten ervaren dat het inzetten van een schrijftolk ertoe kan bijdragen dat iemand weer actief kan deelnemen aan activiteiten, ook als je minder hoort!

NVVS is de Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden
NSV is de Nederlandse Schrijftolken Vereniging
Tolknet maakt communicatie mogelijk tussen dove, slechthorende en horende mensen.
Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Stichting Tolknet, Janieke Gritter mail: j.gritter@tolknet.nl.