Maakt het bij een avondstudie uit of de student ouder is dan 30 jaar?

afbeelding van admin

Ja, want na het 30ste jaar verandert de tolkvoorziening van onderwijsvoorziening in een werkvoorziening en moet de arbeidsmarkttoets worden toegepast.