Wordt een tolk vergoed bij een avondstudie?

afbeelding van admin

Ja, mits aan deze voorwaarden wordt voldaan: voor alle vormen van regulier onderwijs geldt dat deze moeten zijn erkend door het minister van OCW. Voor een werkvoorziening is deze erkenning door OCW geen essentiële voorwaarde. Hier is voldoende dat de opleiding naar verwachting zal leiden tot een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt.