Communicatie, een bestaansvoorwaarde!

25 jaar tolkvoorziening voor doven en slechthorenden

   Logo FODOK              Logo Doofblinden Netwerk              Logo NVVS

 Logo Stichting Plotsdoven             Logo Tolknet          Logo Dovenschap

(klik hieronder op 'lees verder')

Als je doof of slechthorend* bent, is communicatie niet vanzelfsprekend. Gelijkwaardige communicatie is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de horende maatschappij. Het inzetten van een gebarentolk of schrijftolk is hiervoor een belangrijke oplossing. In 2013 bestaat de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden 25 jaar.

1988
Vroeger waren het vooral familieleden die hulp boden bij de communicatie met horenden. Door de toenemende emancipatie van doven ontstond echter vraag naar professionele tolken. In 1988 regelde de overheid daarom het recht om gebruik te maken van tolken. De eerste beroepsopleiding voor gebarentolken ging van start en het tolken werd een volwaardig en erkend beroep.

“Door het inzetten van een tolk, sta ik weer midden in de maatschappij”

2013 en verder
De toegang tot gelijkwaardige communicatie op het werk, school en in het privéleven is sterk verbeterd. Steeds meer mensen ervaren het nut van het inzetten van een gebarentolk of schrijftolk. De tolk is steeds zichtbaarder geworden, ook op tv en bij openbare bijeenkomsten. Het aantal tolkgebruikers neemt nog steeds toe. Maar forse bezuinigingen zetten de tolkvoorziening onder druk, tijd voor actie!

Doe mee
Tolknet organiseert in samenwerking met andere organisaties diverse activiteiten om het belang van de tolkvoorziening onder de aandacht te brengen. Top activiteit is het afsluitende symposium op 12 april 2013. De eerste actie is het verzamelen van zoveel mogelijk foto’s van tolksituaties vroeger en nu. Hiermee kunnen we laten zien hoe belangrijk de tolkvoorziening is. Ga naar www.25jaartolkvoorziening.nl en deel je tolkmoment. Laat Nederland zien dat communicatie een bestaansvoorwaarde is!

*Onder doven en slechthorenden verstaan we ook plotsdoven, laatdoven, mensen met een CI en doofblinden.