Oproep: deelnemers project Kwaliteit TeleTolk (KTT) gezocht

Dovenschap is sinds 1 januari 2012 bezig met het project “KTT” voor het opstellen van kwaliteitscriteria voor een bemiddelingsdienst en voor tolken op afstand. Dit doet het Dovenschap in samenwerking met de 6 andere landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Het project 'Kwaliteit TeleTolk' gaat over het gebruiken van een schrijftolk-, een tolk Nederlandse Gebarentaal- en/of een tolk Nederlands, met gebaren op afstand. Dat teletolken ofwel ‘Afstand’-tolken gebeurt via een telefoon, zoals een (mobiele) beeldtelefoon, (mobiele)teksttelefoon of zelfs een mix van beide, afhankelijk van de voorkeur. De projectleider is Stefan Russel, de tolken worden gecoordineerd door Suzanne Heuft.

Doe mee aan de pilot!

Per 1 september wordt een pilot gestart: deze proefopstelling zal ervaringen met zulke nieuwe tolk-op-afstandsdiensten inventariseren en analyseren. Het project zoekt daarvoor 40 tolken, schrijftolken en NGT tolken. Diversiteit binnen de groep tolken qua ervaringsjaren leeftijd, communicatiemethodes (NmG/NGT), etc. is van belang. Wil je meedoen? Geef je dan zo snel mogelijk op! Stuur een e-mail aan tolken@kwaliteitteletolk.nl en vermeld daarin je NAW gegevens, je RTG nummer en je ervaringsjaren.  Verder zijn we geintereseerd of je affiniteit hebt met bepaalde onderwerpen en in welke regio’s je normaal werkt.

Wat wordt er van je verwacht?

De tolken die mee werken aan de pilot tolken een gesprek tussen een dove en een horende klant met behulp van nieuwe “telefoon”-technologie. De gesprekken omvatten diverse situaties: op een school, of in een ziekenhuis of op de werkplek. Er wordt dan van je verwacht dat je binnen een half jaar ongeveer 2 tot 3 keer een tolksituatie tolkt. De dove mensen zelf kunnen ook hun tolken aanmelden voor het project en er zou ook gevraagd worden om een dagdeel ‘dienst’  te draaien. De bemiddelingsdienst is gesitueerd in de tolkenwerkplek bij Doven ontmoetingscentrum SWDA, het kan ook dat je thuis werkt.

Aan de hand van deze ervaringen wil het project kwaliteitscriteria ontwikkelen en voordragen aan (semi-)overheidsdiensten die beleid maken of de financiering van tolken gaan regelen voor tolk-op-afstand en de bemiddelingsdienst. Op deze manier wil Dovenschap voorkomen dat toekomstige aanbieders sterk verschillende kwaliteit van dienstverlening gaan aanbieden. Het project gaat niet de afzonderlijke tolken beoordelen, dit is niet de opzet van het project.Hoe gaat het in zijn werk? Om, na je opgave, daar meer over te weten te komen nodigt de projectgroep, en dan in het bijzonder Stefan Russel, je uit om te komen naar de informatieavond op 11 September 2012 om 19.30 in de tolkenwerkplek op de Stadshouderskade 89 te Amsterdam.

Als je aan deze pilot wilt meewerken stuur dan een mail naar tolken@kwaliteitteletolk.nl