Onderzoeksproject ZorgBeter

ZorgBeter is een onderzoek naar de medische hulpverlening aan doven en slechthorenden. Veel slechthorende en dove mensen ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. Met dit onderzoek willen we de medische hulpverlening aan doven, slechthorenden en horenden met elkaar vergelijken. Hierdoor komen we er hopelijk achter waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn (klik hieronder op 'lees verder').

Hoewel veel mensen onze online vragenlijst al hebben ingevuld, blijven de aanmeldingen in de categorie slechthorenden wat achter. Om goede onderzoeksresultaten te krijgen (en om deze resultaten eventueel voor de lobby voor betere toegankelijkheid te kunnen gebruiken) is het belangrijk dat ook veel slechthorende mensen onze vragenlijsten invullen.

Tijdens het onderzoek hebben we gemerkt dat veel mensen het vervelend vinden dat ze zich moeten aanmelden en een toestemmingsformulier moeten ondertekenen. Daarom hebben we nu een aangepaste versie van onze vragenlijst gemaakt, welke direct online ingevuld kan worden. Hiervoor hoeft men zich dus niet aan te melden. We hopen met dit tweede onderzoek de mensen die eerder niet hebben meegdaan, nu wel te bereiken.