Leveringsvoorwaarden NSV gedeponeerd bij KvK

De NSV heeft bij de Kamer van Koophandel de algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd, zoals die zijn goedgekeurd op de algemene ledenvergadering. Dit houdt in dat deze leveringsvoorwaarden voor alle schrijftolken die lid zijn van de NSV, automatisch bij iedere tolkopdracht van kracht zijn. Tenzij de betreffende schrijftolk aangeeft dat hij/zij andere leveringsvoorwaarden hanteert. De leveringsvoorwaarden zijn hier te lezen.