Inventarisatie medische hulpverlening doven en slechthorenden

Drs. Smeijers (Arts/Taalkundige gespecialiseerd in Nederlandse Gebarentaal) heeft het Zorg Beterproject opgezet: een inventarisatie van de medische hulpverlening aan Dove en slechthorende patiënten. Voor meer informatie over dit onderzoek en om jezelf aan te melden voor het onderzoek, kun je deze link volgen. Drs. Smeijers heeft voor dit onderzoek een grote variant aan deelnemers nodig, dus iedereen boven de 12 jaar (doof, slechthorend en horend) kan en mag meedoen! (klik hieronder op 'lees verder')

Om de vragenlijsten voor iedereen toegankelijk te maken zijn er twee NGT versies gemaakt (één STABOL en één Amsterdamse variant) en een NmG-versie van de schriftelijke versie. Na de vertalingen, terugvertalingen, heropnames en akkoord van de Medisch Ethische Commissie, gaat het onderzoek binnenkort van start. In Woord & Gebaar heeft hierover al een artikel gestaan.

Waarom dit onderzoek? Veel slechthorende en dove mensen ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. Met een onderzoek willen we de medische hulpverlening aan dove mensen, slechthorenden en horenden met elkaar vergelijken. Hierdoor komen we er hopelijk achter waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt om de medische hulpverlening te verbeteren.

In sommige Europese landen, zoals Oostenrijk en Engeland zijn er gespecialiseerde gezondheidszorgfaciliteiten voor D/dove en slechthorende mensen. In Nederland zijn dergelijke faciliteiten niet beschikbaar. Naast een evaluatie van de huidige hulpverlening wordt ook bekeken welke gespecialiseerde faciliteiten gebruikt zouden kunnen worden in Nederland. Hierbij zijn heel veel verschillende opties mogelijk, van gespecialiseerde poliklinieken in ziekenhuizen (zoals in Oostenrijk) tot gebruik maken van meer ICT (computer) en technische ondersteuning (zoals in Engeland).

Men zou het erg leuk vinden als er zoveel mogelijk mensen mee gaan doen aan dit onderzoek, zodat Drs. Smeijers veel resultaten binnenkrijgt en er een goed onderzoek van kan maken. Via deze weg nu een oproep aan jullie om deel te nemen aan dit onderzoek.