Uitnodiging deelname onderzoek naar schrijftolkstrategieƫn

Het beroep Schrijftolk bestaat nu ongeveer 10 jaar en heeft in die tijd al een hele ontwikkeling doorgemaakt: de ontwikkeling van de opleiding schrijftolk, de mogelijkheid om in te schrijven bij Stichting RTG, gelijke tarieven voor schrijftolken en gebarentolken, het opstarten van een beroepsvereniging, contacten worden gelegd met collega’s in het buitenland. Volgens het RTG waren er op 1 oktober 2010 71 geregistreerde schrijftolken. De ontwikkeling van ons beroep gaat gestaag verder, en er is nog veel werk voor de boeg (klik op 'lees verder'). Er wordt hard gewerkt in het veld.

Zo langzamerhand vraagt ons beroep om een stap verder te zetten. Af en toe wordt er zijdelings in publicaties aandacht gegeven aan het fenomeen schrijftolk. Om meer erkenning voor ons beroep te krijgen, is de tijd aangebroken om empirisch onderzoek te doen naar onze dienstverlening, en hierover meer te publiceren.

Wij (Maaike Kruijk (Tolking2U), Margot de Vreede (Werkwoord) en Richard van Royen (Letterval/Hogeschool Utrecht)) hebben het initiatief genomen om een kleinschalig onderzoek uit te voeren, als start van een ontwikkelingsproces die het beroep schrijftolk meer op een onderzoek agenda wil zetten. Dit onderzoek zal zich beperken tot het in kaart brengen van de gebruikte schrijftolkstrategieën.

Via deze weg willen wij jou uitnodigen met de vraag of je zou willen meedoen met dit onderzoek, gericht op de strategieën die jij als schrijftolk inzet bij het uitvoeren van jouw taak. In dit document wordt kort aangegeven wat het onderzoek(je) inhoudt, wie er betrokken zijn en wat er van jou wordt verwacht en wat het jou oplevert.

Waarom?
Als projectgroep willen wij meer inzicht krijgen in de mate waarin welke schrijftolkstrategieën in welke omstandigheden worden ingezet, door verschillende schrijftolken. Dit gebeurt door het analyseren van opnames van tolkteksten in vergelijking met de brontekst. Dit materiaal zal tevens gebruikt worden (uiteraard geanonimiseerd) als cursusmateriaal voor de Ad-opleiding Schrijftolk opleiding van de Hogeschool Utrecht.

Wie?
Het gaat om een greep uit de gehele groep schrijftolken.

Wat?
Omdat de Beroepscode Schrijftolk het niet mogelijk maakt om tolkteksten uit de praktijk te verzamelen, willen wij ze verzamelen in een gecreëerde gesimuleerde situatie, echter zonder een cliënt. Hierbij ligt de focus op de tolktekst zelf en op de toegepaste tolkstrategieën.

Hoe?
Je ziet en hoort een opname van een lezing (deze wordt afgespeeld in het Talenpracticum op de Hogeschool Utrecht (HU). Het is de bedoeling dat je deze lezing ongeveer 45 minuten tolkt, maar zonder een cliënt. Je gebruikt hiervoor je eigen laptop en Veyboard. Op jouw laptop wordt tijdelijk opnamesoftware geïnstalleerd, waarmee de opbouw van jouw tolktekst wordt opgenomen, zodat achteraf kan worden gekeken wat er precies op welk moment gebeurt bij het tolken. Deze opname en de tolktekst wordt uiteraard anoniem verwerkt in het cursusmateriaal.

Wat levert het jou op?
Je ontvangt een individueel verslag van de door jou gebruikte schrijftolkstrategieën, wat op basis van de analyse is gemaakt van jouw tolktekst en relatie tot de brontekst. Naar aanleiding van dit verslag volgt een individueel gesprek met één van ons (virtueel of live). Deze informatie kun je desgewenst gebruiken voor jouw persoonlijke professionalisering. Nascholingspunten bij de Stichting RTG wordne aangevraagd in de categorie taal- en tolkvaardigheden.

Waar en hoelang?
De activiteit wordt uitgevoerd op de Hogeschool Utrecht, en zal ongeveer 2 keer 1,5 uur in beslag nemen. De meting op de Hogeschool Utrecht (Padualaan 97, 3584 CH Utrecht) is ongeveer 1,5 uur en de bespreking (ook op de HU of online) is 1,5 uur.

Wanneer?
Er zijn 2 mogelijke data gepland voor de meting: zaterdag 15 of 22 januari a.s., vanaf 10.00 uur.
Voor wat betreft de nabespreking wordt nog op een later moment een datum afgesproken.

Reiskostenvergoeding
De Hogeschool Utrecht biedt een reiskostenvergoeding aan.

Meer informatie
Wil je meer informatie? Neem contact op met Richard van Royen, richard.vanroyen@hu.nl.

Deelname
Wil je voor 10 januari aan ons via mail (richard.vanroyen@hu.nl) laten weten als je mee wilt doen? Geef dan gelijk aan of je 15 januari of 22 januari meedoet.

Mede namens Margot de Vreede en Maaike Kruijk hartelijk dank voor jullie medewerking,
Richard van Royen