Menzis: wijzigingen per 1 januari 2011

Logo MenzisBeste tolk,
 
Per januari 2011 zijn er een aantal wijzigingen. Er komt een gedeeltelijke vergoeding van geannuleerde opdrachten binnen 24 uur.

In dit bericht leggen we uit wat deze vergoeding is. Daarnaast nog aandacht voor het uurtarief en de kilometervergoeding (klik hieronder op 'lees verder').

Geannuleerde opdrachten

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • volledige annulering: de opdracht wordt volledig geannuleerd (binnen 24 uur).
  • gedeeltelijke annulering:  als een opdracht is aangevraagd van bijvoorbeeld 09.00 uur tot 10.30 uur, en de opdracht is al afgelopen om 10.15 uur, dan mag dat laatste kwartier gezien worden als geannuleerde tijd.

Wat vul je in op het Uitvoeringsformulier?

  • volledige annulering: de aangevraagde tijden, en in het vak 'geannuleerde tijden' moeten de tijden nogmaals ingevuld worden.
  • gedeeltelijke annulering: de geannuleerde tijd is altijd minimaal een kwartier en ook altijd afgerond op tijdskwartieren.

              Bovenstaand voorbeeld uitgewerkt:
              a.  vul de aangevraagde tijd in (09.00 uur tot 10.30 uur)
              b.  vul de daadwerkelijke tolktijd in (09.00 uur tot 10.15 uur)
              c.  vul de geannuleerde tijd in (van 10.15 uur tot 10.30 uur) 

Een nieuwe versie van het uitvoeringsformulier 2011 kunt u hier onderaan de pagina vinden in de bijlage, en tevens via de e-mail opvragen bij: doventolken@menzis.nl. Graag even in de onderwerpregel aangeven: "aanvraag Uitvoeringsformulier 2011".
 
Tarief geannuleerde tijd

Voor de geannuleerde tijden geldt een vergoeding van 50% van het uurtarief. De geannuleerde tijd gaat wél van het urensaldo van de tolkgebruiker af. Deze moet dus zelf ook een goede inschatting maken van de tijden waarvoor hij of zij een tolk wil inzetten. Op het periodieke overzicht dat alle tolkgebruikers van ons ontvangen komt de geannuleerde opdracht ook terug.
 
Uurtarief

Menzis volgt het UWV-Normbedragenbesluit voor wat betreft het uurtarief.

  • Het uurtarief voor een geregistreerde tolk gaat van 49,95 euro naar 50,00 euro
  • Het uurtarief voor tolken in opleiding gaat van 17,95 euro naar 18,25 euro 

Kilometervergoeding

Wat de kilometervergoeding betreft wijken wij dit jaar af van de tarieven van het UWV voor de werk- en onderwijsvoorziening. Dit is gelegen in het feit dat wij bij de onderhandelingen met de NSV en NBTG al een andere kilometervergoeding hadden afgesproken dan het UWV. De effecten van dit verschil zullen nauwlettend worden gevolgd, Menzis en UWV trachten in de toekomst weer één lijn te volgen. 
 
Voor de privésituatie (leefsituatie) gelden per 1 januari de volgende kilometertarieven (max. 220 kilometer op retourbasis):

  • geregistreerde tolk   - 70 cent per kilometer            (UWV 61 cent p/km)
  • tolk in opleiding        - 32 cent per kilometer            (UWV 28 cent p/km)

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over bovenstaande wijzigingen neemt u dan contact met ons op.
Dit kan via e-mail of chatten.
 
e-mail:     doventolken@menzis.nl
chat:       www.menziszorgkantoren.nl/chatten
 
Wij wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond 2011 toe.

BijlageGrootte
Uitvoeringsformulier2011.doc43.5 KB