Menzis vraagt tolken om facturen juist en volledig op te sturen!

Logo van MenzisMenzis ziet steeds meer fouten en onvolledigheden in de facturen en/of uitvoeringsformulieren. Facturen moeten juist en volledig worden ingevuld waardoor de facturen sneller verwerkt kunnen worden (klik op 'lees verder' of de titel).

U krijgt facturen teruggestuurd
U krijgt facturen die niet volledig, onjuist of onduidelijk zijn ingevuld van ons teruggestuurd. Tolken moeten voor het inzenden van een factuur goed controleren of deze volledig en juist is ingevuld. De gegevens op de factuur moeten overeenkomen met die op het uitvoeringsformulier.

Veel voorkomende fouten
Hieronder ziet u waar veel fouten worden gemaakt waardoor er geen snelle betaling van de factuur kan plaatsvinden. De voorbeelden zijn:

 • De opdrachtdatum op de factuur komt niet overeen met die op het uitvoeringsformulier (vaak een copy-paste van een vorige opdracht)
 • Het verkeerde ophogingspercentage wordt gebruikt
 • De opdrachtomschrijving ontbreekt
 • De opdrachtomschrijving is niet volledig of onduidelijk
 • Het aangeleverde uitvoeringsformulier betreft een kopie; we  mogen alleen uitvoeringsformulieren met de originele handtekening van de cliënt in behandeling nemen.

Opdrachtomschrijving kort maar bondig omschrijven
Om te kunnen controleren of een opdracht terecht onder de noemer leefuren (privésituaties) wordt gedeclareerd moet de opdrachtomschrijving kort maar bondig worden omschreven. We ontvangen vaak facturen die toch betrekking hebben op  werk- of onderwijsuren. Meestal  staan er te korte omschrijvingen om dit te bepalen. Voorbeelden van te korte omschrijvingen zijn:

 • Bijeenkomst
 • Gesprek
 • Vergadering
 • Cursus

Juiste volledige omschrijving
Bovenstaande omschrijvingen kunnen betrekking hebben op leefuren maar ook op werk- of onderwijsuren. De omschrijving moet daarom iets duidelijker en uitgebreider. Zoals de voorbeelden hieronder:

 • Bijeenkomst flatbewoners
 • Gesprek notaris
 • Vergadering Welzijnsstichting
 • Computercursus (niet ten laste van UWV)--> door dit tussen haakjes erachter te zetten is het voor Menzis meteen duidelijk dat het niet om onderwijs-uren gaat.

Sneller betalen
Als u de facturen op een juiste en volledige wijze aanlevert dan kunnen we uw factuur sneller betalen. Heeft vragen of opmerkingen hierover dan kunt u ons mailen. Ons e-mailadres is doventolken@menzis.nl. Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet,
Team Doventolken | Menzis Zorgkantoren