Nabeschouwing schrijftolkenbijeenkomst Londen

Donderdag 17 juni 2010 vond er een ontmoeting plaats in Londen, tussen schrijftolken uit verschillende landen in Europa. Met vier schrijftolken uit Engeland, twee uit Duitsland, vier uit Zweden, en zes schrijftolken uit Nederland kwam het aantal op 16 personen. De kleine ontmoetingsruimte zat dan ook tjokvol. Er bleek genoeg gespreksstof te zijn voor uren praten en demonstreren van de gebruikte apparatuur.

Engeland werkt onder andere met de palantype, Zweden werkt net als wij met het Veyboard, en Duitsland werkt vooral met spraakherkenning. Over en weer werden ook de apparaten even getest en werd er veel gelachen om de fouten die men dan maakte. Er is veel gesproken over de verschillende werkwijzen per land, hoe om te gaan met annuleringen, en tolken op afstand. De herkenning was groot, ook al kwamen we uit diverse landen, we ontdekten snel dat bepaalde frustraties over overheden maar ook in tolksettings hetzelfde waren. Ook de voldoening uit je werk halen bleek dezelfde te zijn. Natuurlijk zijn er ook verschillen in intervisie en opleiding in de verschillende landen.

Het was een zeer inspirerende ontmoeting, die bij iedereen ook hetzelfde eindgevoel gaf: we moeten dit vaker doen. Dus worden er nu contacten onderhouden om de volgende ontmoeting in Zweden of in Nederland te houden. Onderwerpen zijn er genoeg!