Bericht Menzis: tolken in speciaal onderwijs + feestdagen 2010

Een onderwerp dat steeds weer opnieuw op tafel komt is het tolken in Speciaal Onderwijsinstellingen, alsmede tolken voor mensen die 24-uurs-zorg ontvangen BINNEN hun woonomgeving (Begeleid Wonen, Doveninternaat etc.). Dit soort tolkopdrachten is ALTIJD voor rekening van de betreffende instelling ten laste van het hun toegekende budget (klik hieronder op 'lees verder').

Ook deze week ontving Zorgkantoor Menzis wederom een e-mail van een tolk die aangaf de opdracht terug te geven omdat het een dergelijke opdracht betrof. In dit geval was het zelfs zo dat de betreffende onderwijsinstelling de ouders van de leerling middels een brief had aangegeven om de opdracht ten laste van de leefuren te declareren. Aangezien de tolk een zwijgplicht heeft kon er (uiteraard) niet aangeven worden om welke school het ging en welke leerling.

Het komt erop neer dat inzet van tolken en andere professionele medewerkers geldt voor alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van diezelfde  Speciale Onderwijsinstelling. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de regelmatig voorkomende persoonlijke planbespreking, maar bijvoorbeeld ook indien een leerling gaat deelparticiperen in het reguliere onderwijs, dat de tolkinzet vanuit het budget van die Speciale Onderwijsinstelling moet worden gefinancierd.

Voor de duidelijkheid: als er bijvoorbeeld een doktersspreekuur is BINNEN de instelling, dan is dat voor rekening van de instelling. Dat wordt geacht bij het reguliere zorgaanbod van de instelling te behoren. Gaat een dove of slechthorende persoon buiten de instelling naar een dokter, tandarts, kerkdienst, begrafenis etc. dan zijn dat uiteraard "gewoon" leefuren.

Wij willen u vragen om uw achterban aan te geven dat dit soort tolkopdrachten NOOIT ten laste van de leefurenvoorziening kan worden gedeclareerd. Mochten er ouders zijn die dit (al dan niet onder dwang van de school) toch op de leefuren willen laten afboeken, gelieve ze dan door te verwijzen naar ons: doventolken@menzis.nl

Een iets leuker onderwerp zijn de feestdagen in 2010. De feestdagen waarvoor het 145%-tarief geldt zijn:

1.  Paasmaandag  5 april
2.  Koninginnedag 30 april
3.  Bevrijdingsdag 5 mei *  (lustrumjaar)
4.  Hemelvaartsdag 13 mei
5.  Pinkstermaandag 24 mei
6.  1e kerstdag 25 december
7.  2e kerstdag 26 december

* Bij het Koninklijk Besluit is Bevrijdingsdag op 24 september 1990 uitgeroepen tot een nationale feestdag. Helaas betekent dit niet dat je die dag automatisch vrij bent. Werkgevers moeten dit onderling met hun werknemers zelf regelen. Per sector gelden hiervoor andere regelingen. In de cao of de arbeidsovereenkomst staat of Bevrijdingsdag een betaalde vrije dag is. Wanneer er in de cao geen afspraken gemaakt zijn of wanneer je bedrijfstak geen cao heeft dan bepaalt de werkgever zelf of je die dag vrij bent. In de meeste cao's is vastgelegd dat werknemers om de 5 jaar vrij zijn wanneer het een lustrumjaar betreft, zoals 2010, 2015 en 2020.

Vragen en/of opmerkingen zien we graag via de mail tegemoet.
Met vriendelijke groet  en een fijn weekend gewenst,

Team Doventolken | Menzis Zorgkantoren
Chatten via: http://www.menziszorgkantoren.nl/chatten
Email: Doventolken@Menzis.nl