Adreswijziging declaraties tolkdiensten UWV-Werkbedrijf

Het UWV deelde ons het volgende mee: bij declaraties met betrekking tot tolkdiensten die BINNEN het UWV plaatsvinden (bijvoorbeeld het tolken van reïntegratie-gesprekken, gesprekken met een ARBO-arts, arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en andere UWV-medewerkers), heeft er een adreswijziging plaatsgevonden. Om tot een juiste verwerking te komen heeft het UWV het verzoek om declaraties voortaan als volgt te adresseren:

UWV WerkbedrijfLogo UWV
t.a.v. dhr. H.R. Binkhorst
Gebouwcode AMSGO, 6e verdieping
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Dit adres geldt ALLEEN voor declaraties inzake tolkdiensten BINNEN het UWV...!! Alle andere tolkopdrachten volgen de normale procedure. Met dit nieuwe adres komt onderstaand oude adres dus vanaf nu te vervallen!

UWV Fondsen / GROTE GELDSTROOM
t.a.v. J. de Kruijf
AMSG3 18.47C
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam