Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010

Het Normbedragenbesluit 2010 is door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het tarief voor tolken is verhoogd naar €49,95 en voor studenttolken naar €17,95 met ingang van 1 januari 2010. De reisvergoeding is voor (student)tolken hetzelfde gebleven. Het UWV heeft laten weten dat de formele versie van het normbedragenbesluit nog verschijnt in de Staatscourant en vanaf dat moment definitief is. Onder de Documenten voor Leden / UWV documenten staan de volledige 'Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010'.