Oproep van Plotsdoof aan tolkgebruikers

Logo Stichting PlotsdovenHet maartnummer van Plotsdoof wordt een themanummer over tolken. Graag ontvangt de redactie van Plotsdoof van u een verslagje over uw ervaringen met tolken. De bijdragen worden in principe anoniem verwerkt. Als u wilt dat uw naam wel genoemd wordt, dan kunt u dit aangeven (klik hierboven op de titel of hieronder op 'lees verder' voor de rest van de oproep).

Wilt u absoluut niet herkenbaar zijn, dan houdt Plotsdoof er rekening mee. Wij wijzen er wel op dat de bijdragen die anoniem bij de redactie binnenkomen buiten beschouwing worden gelaten!

Plotsdoof zou graag in een verslagje willen ontvangen van u:
- maakt u gebruik van een tolk, waarom wel of niet?
- wanneer was u blij met de tolk?
- wanneer was het heel vervelend dat er geen tolk was?
- denkt u wel eens: er zou eigenlijk een tolk bij moeten zijn, maar.....?
 
U kunt ook vragen stellen, die u in het themanummer graag beantwoord ziet, bijvoorbeeld:
- waar moet je tolkuren aanvragen?
- waar kun je een tolk aanvragen?
 
Wij ontvangen uw bijdrage graag voor 1 februari. U kunt mailen naar: redactieplotsdoof(at)gmail.com of schrijven naar:

Redactie Plotsdoof
t.a.v. Jopy Sol
Van Veldekestraat 6 A
4819 EP Breda