Verlaging wettelijke rente per 01-01-2010

De wettelijke rente wordt per 1 januari 2010 van 4% verlaagd naar 3%. Het betreft de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De vorige wijziging vond plaats per 1 juli 2009 (Besluit van 19 juni 2009, Stb. 262, tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 januari 1971, Stb. 27). Klik hieronder op 'lees verder' voor de uitleg. 

Aanpassing van het percentage van de wettelijke rente geschiedt, voor zover nodig, halfjaarlijks per 1 januari en per 1 juli door bij de herfinancieringsrente (peildatum ultimo oktober respectievelijk ultimo april) van de Europese Centrale Bank 2,25 procentpunt op te tellen. Om al te grote veranderingen te vermijden wordt een verlaging of verhoging beperkt tot maximaal 2 procentpunten. Er vindt een afronding plaats van halven of meer naar boven en overigen naar beneden. Per ultimo oktober bedroeg de herfinancieringsrente van de ECB 1%. In overeenstemming met de gehanteerde vaststellingssystematiek is de wettelijke rente nu per 01-01-2010 bepaald op 3%.