Korte vragenlijst bij de PIN-projectadviezen

Aankomende maandag komt de stuurgroep van het PIN-project voor de laatste keer samen in 2009, na een heel jaar intensief bezig te zijn geweest met het PIN-project. Tevens zijn er 3 werkgroepen heel actief bezig geweest om stukjes voor te bereiden. André Potters Kemp heeft als projectleider een aantal stukken geschreven en gestuurd naar de stuurgroep, die het nu aan jullie zou willen voorleggen (klik op de titel of hieronder op 'lees verder').

Na het schrijven van deze speldenprikken heeft André een samenvatting geschreven en aanbevelingen in de 'oplegnotitie'. Als afsluiting heeft hij een aantal adviezen geschreven die hij besproken wil hebben op 14 december en daar moeten wij als schrijftolk het ook mee eens zijn. Als wij het er niet mee eens zijn, moeten we een gefundeerde onderbouwing hebben, zodat de stuurgroep daarmee verder kan werken in het nieuwe jaar. Want laat duidelijk zijn, het werk van de stuurgroep is nog niet klaar; we hebben elkaar nog niet geheel gevonden op alle punten van discussie. Hieronder volgen de adviezen van André:

Advies 1:
We gaan als schrijftolken akkoord met de adviezen van de werkgroepen waarover overeenstemming is gevonden. Indien één van de leden van de stuurgroep niet akkoord kan gaan, is het wenselijk dat hiervoor een gefundeerde reden wordt aangevoerd. Ook graag dan een suggestie voor verbetering.

Advies 2:
Wij als schrijftolken stemmen in met het idee om een toetsmoment aan het eind van elke nascholingsperiode in te stellen. Hierna zal de toetsing in een bepaalde vorm gegoten moeten worden en dat is ook een reden om bijvoorbeeld een externe organisatie te zoeken die specialisaties heeft op het gebied van scholing.

Advies 3:
Wij als schrijftolken stemmen in met het idee dat er een toetsmoment komt bij de overgang naar een andere categorie. Wel zullen we moeten zorgdragen dat het moment gedegen en objectief gaat plaatsvinden.

Advies 4:
Het onderdeel klantbeoordeling zal niet worden meegewogen in de meting van het kwaliteitsverschil van tolken. De hoofdreden hiervoor is, dat zowel tolkgebruikersorganisaties en ook de tolkvertegenwoordigers hier op tegen zijn.

Uiteindelijk moeten al deze stappen gezet worden om tot verhoging van de kwaliteit van tolken te komen. Dat is de intentie van de overleggen die er in de toekomst zullen volgen, om meningsvorming en uitwisseling van ideeën aandacht en ruimte te geven. Geef je mening over deze adviezen via deze link voor zaterdag 12 december, dan kunnen alle meningen nog op tijd verzameld worden en aanstaande maandag in de vergadering van de stuurgroep uitgesproken worden.

Groeten,

Gea Duister
Lid stuurgroep PIN-project