Laatste stand van zaken m.b.t. het PIN-project

Stichting RTG heeft op verzoek tijdens de afgelopen ALV van de NBTG de tijd gekregen om vragen van leden te beantwoorden. Vervolgens heeft de Stichting aangeboden ook bij de NSV voorlichting te komen geven. Op dit moment heeft het bestuur van de NSV geen signalen van leden ontvangen die om uitleg verlegen zitten, dus hebben wij aangegeven dat wij graag van het aanbod gebruik maken wanneer er meer duidelijk is (klik op de titel of op 'lees verder').

Op 14 december komt de stuurgroep van het PIN-project bij elkaar om te kijken of ze een besluit kunnen nemen aan de hand van de uitkomsten van de werkgroepen. Wij willen dat moment afwachten om te kijken hoe het traject verder gaat lopen. Ben je nog niet op de hoogte van de ontwikkelingen in het PIN-project? Op de website van Stichting RTG vind je de meest recente informatie hierover. Hier op onze eigen NSV-website, onder de documenten voor leden / overige documenten vind je de vragen die gesteld zijn door tolken gebarentaal aan Stichting RTG en de bijbehorende antwoorden.