KPMG vragenlijst - vriendelijk doch dringend verzoek!

Beste schrijftolken, naar aanleiding van binnengekomen en in de wandelgangen opgevangen opmerkingen van enkele collega's, zowel schrijftolken als gebarentolken, achten wij het nodig jullie toch nogmaals op het belang van het KPMG-onderzoek te wijzen. Wij als bestuur van de NSV vinden het verontrustend te horen, dat velen die verzocht zijn de vragenlijst in te vullen, deze vragenlijst 'te veel werk' of 'te summier en daardoor nutteloos' vinden, en dat vele tolken daarom niet van plan zijn hun medewerking aan dit onderzoek te verlenen (klik op 'lees verder').
 
Wat tijdens het laatste MMU-overleg duidelijk naar voren gekomen is, is dat bij een aantoonbare inkomstenderving er een tijdelijke eenmalige uitkering zal gaan volgen. Dit heeft dus direct betrekking op de gegevens die tevoorschijn gaan komen uit dit kleine KPMG-onderzoek, aangezien doel van dit onderzoek is te bepalen of bij het doorvoeren van de wijzigingen in de vergoedingsnorm per 2009 is voldaan aan het uitgangspunt van inkomensneutraliteit. Wanneer er later na het grotere inkomstenonderzoek blijkt dat de tolken te weinig betaald hebben gekregen, volgen er structurele maatregelen voor een langere periode, dit heeft dan weer betrekking op het grotere Pommé-onderzoek.
 
We zijn het, voor zover ons bekend, geen van allen eens met de gang van zaken omtrent de veranderingen die vanaf januari 2009 zijn doorgevoerd, en de veranderingen die nog komen gaan. Dankzij dit KPMG-onderzoek is er nu toch de mogelijkheid dat er aanpassingen zullen gaan volgen in de toekomst. Maar....zonder data kun je niets aantonen of veranderen, hoe hard je ook roept dat je het ergens niet mee eens bent....!!
 
Dat het invullen van de vragenlijst veel werk is, wat kennelijk als grootste obstakel wordt gezien, blijkt reuze mee te vallen. Enkele bestuursleden hebben zich er inmiddels al aan gewaagd, en met de hieronder vermelde tip erbij, zal het zeker een fluitje van een cent zijn. Als het goed is, heb je je administratie op orde, al verschilt de manier waarop natuurlijk van persoon tot persoon, dus de een zal wat meer moeten verzamelen en optellen dan de ander.
 
De NSV wil hierbij dus nogmaals benadrukken dat de medewerking van alle daartoe aangeschreven tolken aan dit onderzoek echt nodig is, willen we zaken in de toekomst anders zien verlopen, en we hopen daarom dat eenieder die daartoe uitgenodigd is / wordt, toch even de moeite wil nemen de KPMG-vragenlijst voor vrijdag 20 november in te vullen.


TIP: maak in Excel twee bestanden/pagina's aan, een voor 2007, en een voor 2009. Zet de volgende kopjes op een rij bovenaan beide bestanden/pagina's:
 
leefuren aangevraagd - leefuren werkelijk - leefuren tolkloon - leefuren reisloon - onderwijsuren aangevraagd - onderwijsuren werkelijk - onderwijsuren tolkloon - onderwijsuren reisloon - werkuren aangevraagd - werkuren werkelijk - werkuren tolkloon - werkuren reisloon
 
Blader door al je facturen van de juiste periodes heen, en vul telkens de gegevens op de juiste plaats in beide Excelbestanden in. Als je alle facturen van beide halfjaarsperioden hebt ingevuld, laat je op elke kolom een som-formule los, en alle gegevens die je voor de KPMG-vragenlijst nodig hebt, rollen eruit!


Alvast bedankt voor alle medewerking!
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur NSV

Logo NSV