Onderzoek inkomensneutraliteit KPMG

Pas geleden heeft het NBTG-bestuur een tweede mediationbijeenkomst gehad met het UWV. Aan de hand van die bijeenkomst zal er een onderzoek gestart worden door een onafhankelijk adviesbureau. Doel van dit onderzoek is om te bepalen of bij het doorvoeren van de wijzigingen in de vergoedingsnorm per 2009 is voldaan aan het uitgangspunt inkomensneutraliteit. Om dit te kunnen bepalen worden de inkomsten van (schrijf)tolken uit het eerste half jaar van 2007 vergeleken met de inkomsten uit het eerste half jaar van 2009. Hierbij zullen zowel gegevens van (schrijf)tolken, als de betalingsgegevens van UWV en Menzis gebruikt worden.

In de komende periode gaat het accountantskantoor KPMG deze gegevens verzamelen. Hierbij zullen zij ook een deel van de schrijftolken gaan benaderen om mee te werken aan hun onderzoek. Het kan dus zijn dat jullie benaderd worden om gegevens over jullie inkomsten in het eerste half jaar van 2007 en het eerste half jaar van 2009 aan te leveren. Het gaat hierbij alleen om schrijftolken die op 1-1-2007 al in het register stonden ingeschreven en die in 2009 nog actief waren.

Het bestuur van de NSV is zich ervan bewust dat het een behoorlijke klus is om deze gegevens bij elkaar te zoeken, maar is daarbij ook van mening dat het van essentieel belang is om feitelijke gegevens aan te kunnen leveren. Alleen op deze manier kan immers worden bepaald of er wel of geen sprake is van inkomensneutraliteit ten opzichte van 2007.

Daarom ook het nadrukkelijke verzoek aan de schrijftolken die benaderd worden voor dit onderzoek, om mee te werken en de gevraagde gegevens aan te leveren. Wanneer er geen gegevens door de schrijftolk zelf aangeleverd worden, zal de onderzoeker uitgaan van de gegevens die door UWV en Menzis worden aangeleverd.

Naast dit onderzoek zal er ook een onderzoek gestart worden naar de toekomstige hoogte van de vergoeding voor (schrijf)tolken. Ook daarvoor gaat een groep tolken benaderd worden. Het gaat hierbij ook deels om andere informatie dan in het eerst genoemde onderzoek. Zowel het UWV als de NBTG en de NSV realiseren zich dat dit wederom inspanningen van jullie zal vergen.

Bij voorbaat veel dank voor jullie medewerking!