NBTG: uitnodiging lancering DVD

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de feestelijke lancering van de DVD “Samenwerken met een tolk gebarentaal” op 30 september a.s. De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, de NBTG, heeft in samenwerking met vele vrijwilligers deze DVD met voorlichting over de samenwerking tussen dove kinderen en een tolk gemaakt. De DVD richt zich op dove kinderen rond de twaalf jaar en hun ouders, begeleiders en leerkrachten. Rond deze leeftijd zetten deze kinderen vaak de stap van het speciaal basisonderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs. De inzet van een tolk gebarentaal is in deze leeftijd van groot belang. Het biedt hun de mogelijkheid om een opleiding te volgen, te kunnen communiceren met leeftijd­genoten, klasgenoten en deel te nemen aan groepsopdrachten. Daarnaast kunnen zij door het inzetten van een tolk gebarentaal meedoen aan diverse sociale activiteiten die voor hen op deze wijze toegankelijk worden. Voorbeeldsituaties waarin een kind kan samenwerken met een tolk worden uitgebreid behandeld op de DVD.

De NBTG wil u van harte uitnodigen om deze feestelijke lancering bij te wonen.
De bijeenkomst zal in het teken staan van communicatie, gebarentaal en. . . De DVD.

De bijeenkomst vindt plaats op 30 september in de Blauwe zaal van het hoofdgebouw van Viataal in Sint Michielsgestel. Het adres is Theerestraat 42, 5271 GD Sint Michielsgestel. Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom. Om 16:30 uur gaat het programma van start en dit zal duren tot 17:30 uur, waarna wordt afgesloten met een drankje. Er zijn tolken gebarentaal en schrijftolken aanwezig.

Graag willen wij u verzoeken om ons zo spoedig mogelijk te berichten of u wel of niet aanwezig zal zijn bij deze feestelijke bijeenkomst. U kunt uw reactie sturen via mail aan de NBTG: beleid@nbtg.nl. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk op 21 september 2009.

Wij verheugen ons op uw reactie en hopen u te zien op 30 september a.s.!

Namens de werkgroep Beroepsprofilering NBTG,
Claudia Korsten en Sanne Ossewaarde

De DVD “Samenwerken met een tolk gebarentaal” is tot stand gekomen door de inzet van:
NSGK, vele vrijwilligers, leerlingen van het Strabrecht College te Geldrop, leerlingen van Viataal Compas, medewerkers van gemeente Nuenen, FODOK, documentatiecentrum Vincent van Gogh, squashvereniging Fitland te Gemert, medewerkers van Viataal afdeling multimedia en medische dienst