Ontdek je plek.....!!

Een cliënt van een onzer leden liet vallen dat het wel handig zou zijn om te weten of er ook schrijftolken bij hem in de buurt woonden! Oké, ze zijn te vinden via de RTG, maar daarvoor moet je heel het bestand doorspitten! Teveel werk vond deze klant. Bij de PR-werkgroep was het idee geboren! De landkaart van Nederland met daarop alle schrijftolken met hun eigen informatie (klik op 'lees verder'). Een extra service aan onze leden en cliënten! Dinsdagavond 15 september tijdens onze AV zijn de aanwezigen al getuige geweest hoe het er uit zou kunnen zien als je op de kaart komt. Misschien wil jij nu ook??   

 Kaart van Nederland               Kaart Nederland met ballonnen er op

Klik dan op deze link en geef door met welke info jij vermeld wilt worden op de landkaart. Het is een service alleen voor leden van de NSV!

En.....wil jij op de kaart  ???     

Groeten,
PR-werkgroep