Wijziging in het Normbedragenbesluit per 1 juli 2009

Op 18 augustus blijkt er in de Staatscourant een wijziging in het Normbedragenbesluit te hebben gestaan. Deze wijziging zal -met terugwerkende kracht- ingaan per 1 juli 2009. Het betreft een wijziging voor het tarief van de communicatieassistent / tolk in opleiding: de E17-III norm gaat van € 17,50 naar € 17,63.

De NSV is hierover NIET geïnformeerd door het UWV. Inmiddels hebben wij ter voorbereiding op de MMU-vergadering van 30 september deze stukken ontvangen. Wij zien het Normbedragenbesluit en het MMU-overleg als twee aparte dingen. Het bestuur heeft het UWV een e-mail gestuurd om opheldering over deze gang van zaken. 

Menzis heeft aangegeven dat alle facturen waarbij voor studenttolken door deze tariefswijziging te weinig is uitbetaald, het verschil handmatig zal worden nabetaald. De tolken hoeven daar geen creditfacturen voor in te sturen. Het volledige Normbedragenbesluit geldend vanaf 1 juli 2009 is te vinden op onze website onder de documenten voor leden / UWV documenten.