Wat is wettelijke rente en wat is het percentage?

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom. Sinds 1 december 2002 bestaan er twee soorten wettelijke rente. Ten eerste is er een 'gewone' wettelijke rente die geldt voor alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken (niet-handelstransacties). Ten tweede bestaat er een wettelijke rente die van toepassing is op transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handelstransacties).

Niet-handelstransacties
Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particulier of consument is betrokken. U koopt bijvoorbeeld een artikel voor persoonlijk gebruik en moet de factuur binnen veertien dagen betalen. Als u niet op tijd betaalt, mag de verkoper u de wettelijke rente in rekening brengen over de periode waarin u te laat bent met betalen. De wettelijke rente voor niet-handelstransacties wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en gepubliceerd in het Staatsblad. 

Percentages wettelijke rente niet-handelstransacties
De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is sinds 1 juli 2009 vier procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Tabel: Wettelijke rentepercentages van de afgelopen jaren voor niet-handelstransacties.
Periode van     Periode t/m     Percentage (%)     Staatsblad
01-07-2009     heden                    4                   262, 2009
01-01-2007     30-06-2009            6                   700, 2006
01-02-2004     31-12-2006            4                     13, 2004

Handelstransacties
Handelstransacties vinden plaats tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling. De wettelijke rente voor handelstransacties wordt steeds voor een half jaar bepaald. 

Percentages wettelijke rente handelstransacties
De wettelijke rente voor handelstransacties is sinds 1 juli 2009 acht procent. Hieronder vindt u de percentages van de afgelopen jaren.

Tabel: Wettelijke rentepercentages van de afgelopen jaren voor handelstransacties.
Periode van      Periode t/m     Percentage (%)
01-07-2009      31-12-2009          8,00
01-01-2009      30-06-2009          9,50
01-07-2008      31-12-2008         11,07
01-01-2008      30-06-2008         11,20
01-07-2007      31-12-2007         11,07

Doel van wettelijke rente
Het doel van wettelijke rente is het voorkomen van betalingsachterstanden. Door een hoge wettelijk verschuldigde rente worden betalingsachterstanden duurder voor degene die niet of te laat betaalt. De recente gegevens over rentepercentages vindt u op de website van De Nederlandse Bank (DNB).

Informatie
Bovenstaande informatie is door een oplettende sympatisant van de NSV gevonden op deze site!